Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2065UCHWAŁA Nr 953 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku06.08.2020 - 12:23
2006Nr 33/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języka ukraińskiego w zakresie przekładu sądowego i prawniczego” 06.08.2020 - 12:23
1136Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” 06.08.2020 - 12:23
504Nr 10/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego”06.08.2020 - 12:23
374Nr 20/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych06.08.2020 - 12:24
3239Nr 90 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: Bartąg, Dorotowo, Tomaszkowo06.08.2020 - 12:24
2894Nr 349 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Ewy MAYZNER-ZAWADZKIEJ06.08.2020 - 12:24
1911Nr 80/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rytmika i taniec”06.08.2020 - 12:24
2117Decyzja Nr 9 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie pobierania opłaty za wydanie oryginału wraz z odpisem, odpisu w języku obcym albo duplikatu dyplomu od osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego w UWM w Olszt06.08.2020 - 12:25
1871Nr 500 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie umowy o współpracy z German Students Office U.G. w Berlinie, Niemcy06.08.2020 - 12:25
2171Nr 14/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie określenia wzorów druków: „Arkusz oceny dyplomowego dzieła artystycznego”06.08.2020 - 12:25
1338Nr 135/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie06.08.2020 - 12:25
2375Nr 90 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie sprostowania błędu w uchwałach od nr 18 do nr 33 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 r. oraz w uchwale nr 41 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie06.08.2020 - 12:26
1848Nr 333 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 44 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2012-201606.08.2020 - 12:26
876Nr 80/2017 z dnia 5 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie 76/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” 06.08.2020 - 12:26
1215Nr 156 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym oraz na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego06.08.2020 - 12:32
2196Zarządzenie Nr 27 Rektora z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pomoc publiczna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej”06.08.2020 - 12:39
2017Nr 60/2013 z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Filozofia i etyka”06.08.2020 - 12:48
1825Decyzja Nr 29/2010 Rektora z dnia 6 września 2010 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Teologii06.08.2020 - 13:13
2290Protokół nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2009 r.06.08.2020 - 13:13
1479Nr 69/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 67/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-201606.08.2020 - 13:20
2607Nr 48 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie działań w gospodarce finansowej w roku 200606.08.2020 - 13:21
2761Nr 282 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie06.08.2020 - 13:21
1286Nr 120 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie studiów doktoranckich w Uniwersytecie06.08.2020 - 13:29
313Nr 38/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego06.08.2020 - 13:32
1859Nr 46/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie chemii w gimnazjum” 06.08.2020 - 13:40
2419Nr 467 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Stanisława ANCYPAROWICZA06.08.2020 - 14:03
1375Nr 70/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 67/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-201606.08.2020 - 14:14
2712Nr 96 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych06.08.2020 - 14:15
5376Studencki Ruch Naukowy06.08.2020 - 14:20

Łącznie 26495311 odwiedzin dla wszystkich podstron.