Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
233FILOLOGIA POLSKA (ocena programowa)13.05.2021 - 14:13
234Nr 75/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania13.05.2021 - 11:08
234Nr 70/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. studenckich13.05.2021 - 09:10
234Nr 76/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego na kadencję 2020-202413.05.2021 - 12:18
234ALEKSANDRA MARIA KOCOT13.05.2021 - 10:17
235Nr 720 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w Python”08.05.2021 - 17:24
235Nr 77/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii na kadencję 2020-202409.05.2021 - 18:50
235Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody 13.05.2021 - 17:27
236Nr 60/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Data science Python” 13.05.2021 - 19:06
236Nr 81/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2020-202413.05.2021 - 18:23
236Nr 201/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 136/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo na okres do 31 grudnia 2021 r.13.05.2021 - 14:44
237Nr 721 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo ubezpieczeń społecznych”13.05.2021 - 08:29
237Nr 135/2020 z dnia 10 września 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (ze zm.)13.05.2021 - 10:37
237Nr 126/2020 z dnia 1 września 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/202112.05.2021 - 18:52
237Nr 197/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 11:16
239Nr 70/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. studenckich na kadencję 2020-202413.05.2021 - 10:27
239PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI13.05.2021 - 16:57
239Nr 6 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202413.05.2021 - 08:22
240Nr 83/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2020-202413.05.2021 - 15:21
240Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Onkologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych13.05.2021 - 23:05
240Nr 21 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku...13.05.2021 - 16:42
240Nr 189/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Godności Honorowych na kadencję 2020-202413.05.2021 - 09:12
240Nr 200/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 229/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego10.05.2021 - 03:49
240Nr 119/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie13.05.2021 - 13:42
241Nr 86/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-202413.05.2021 - 16:12
241Nr 163/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie uchylenia Decyzji nr 201/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie owołania do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia13.05.2021 - 19:06
241Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Moralnej13.05.2021 - 12:59
241Nr 176/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2020/2021 13.05.2021 - 19:09
241Nr 180/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania zespołów ds. stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2020/202113.05.2021 - 15:12
241Nr 121/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych13.05.2021 - 15:37

Łącznie 29288567 odwiedzin dla wszystkich podstron.