Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5635Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki20.08.2019 - 20:51
5633Finansowanie działalności statutowej19.08.2019 - 20:04
5629Decyzja Nr 35/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2012 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza20.08.2019 - 03:23
5626Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej20.08.2019 - 16:15
5619Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych20.08.2019 - 16:44
5603Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy. 20.08.2019 - 08:36
5592Nr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.08.2019 - 15:22
5581Nr 132 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.19.08.2019 - 23:28
5580Seminarium: Koła naukowe szkołą twórczego działania18.08.2019 - 16:41
5577Zarządzenie Nr 10/2009 Rektora z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie19.08.2019 - 23:39
5567Władze Wydziału Matematyki i Informatyki20.08.2019 - 04:24
5562Zarządzenie Nr 84/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „dokumentu opisującego procedury systemu kontroli zarządczej” w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.08.2019 - 12:09
5559Wydziałowe Komisje ds. Przeglądu Warunków Pracy 19.08.2019 - 04:25
5553Nr 592 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych20.08.2019 - 12:39
5536Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50 Rektora z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wewnętrznego systemu wyceny efektów kształcenia19.08.2019 - 23:43
5530Nr 673 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM20.08.2019 - 04:51
5479Nr 389 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2011 r.20.08.2019 - 08:33
5434w roku akademickim 2006/200720.08.2019 - 17:17
5432Nr 304 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie20.08.2019 - 16:28
5426Komisja Etyki20.08.2019 - 06:18
5419Strategia Rozwoju Uniwersytetu20.08.2019 - 01:42
5405Nr 613 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu ocen19.08.2019 - 23:21
5394 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka20.08.2019 - 14:54
5380Terminy spotkań wyborczych20.08.2019 - 05:20
5364Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej19.08.2019 - 20:49
5359Rejestry - Wydział Nauk Technicznych20.08.2019 - 16:52
5341Zarządzenie Nr 30 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2009/201020.08.2019 - 07:49
5338Rejestry - Wydział Nauk Medycznych19.08.2019 - 23:34
5334Rejestry - Wydział Medycyny Weterynaryjnej20.08.2019 - 07:11
5230Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.19.08.2019 - 23:27

Łącznie 22514149 odwiedzin dla wszystkich podstron.