Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
7248Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie w sprawie: odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majtku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej 29.01.2022 - 04:09
7238Rejestry - Zespół ds. Zamówień Publicznych27.01.2022 - 03:08
7228Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.28.01.2022 - 13:23
7224Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich29.01.2022 - 03:11
7201Zespół Administratorów Obiektów25.01.2022 - 04:17
7187Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy28.01.2022 - 19:09
7157Katedra UNESCO28.01.2022 - 13:26
7138Nr 187 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim 28.01.2022 - 11:13
7124Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2008/200928.01.2022 - 08:15
7081Decyzja Nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej 28.01.2022 - 19:38
7078Terminarz i tematyka posiedzeń Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa24.01.2022 - 12:08
7057Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej28.01.2022 - 23:01
7055NR 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 29.01.2022 - 04:33
7048 Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów27.01.2022 - 21:41
7040Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.28.01.2022 - 18:59
7030Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2022 - 17:38
7026Nr 177 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.01.2022 - 23:49
7021 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka28.01.2022 - 15:26
6993 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)26.01.2022 - 06:01
6953Biuro Prawne28.01.2022 - 23:33
6944Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy. 28.01.2022 - 09:02
6938Nr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2022 - 23:45
6934Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego28.01.2022 - 23:05
6928Wniosek o nadanie kodu projektu28.01.2022 - 14:53
6925Jednostka Środowiskowa29.01.2022 - 04:40
6899Rejestry - Dział Gospodarki Nieruchomościami28.01.2022 - 18:35
6862Nr 592 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych28.01.2022 - 06:11
6858Decyzja nr 6 Rektora z dnia 5 października 1999 r. w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów.28.01.2022 - 20:55
6856w roku akademickim 2006/200726.01.2022 - 01:18
6835Decyzja Nr 21/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i 28.01.2022 - 21:48

Łącznie 32174835 odwiedzin dla wszystkich podstron.