Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5850Katedra UNESCO09.12.2019 - 14:39
5846Wykłady otwarte10.12.2019 - 10:49
5843Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej10.12.2019 - 13:58
5840Rejestry - Dział Gospodarki Nieruchomościami10.12.2019 - 11:22
5837Nr 177 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.12.2019 - 15:03
5819 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu09.12.2019 - 10:27
5784Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego10.12.2019 - 09:15
5783Nr 592 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych10.12.2019 - 08:12
5782Nr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie07.12.2019 - 14:53
5775Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy. 10.12.2019 - 09:06
5763Nr 132 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.09.12.2019 - 23:22
5745Finansowanie działalności statutowej08.12.2019 - 12:45
5725Seminarium: Koła naukowe szkołą twórczego działania09.12.2019 - 15:16
5723Decyzja Nr 18/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2011/2012 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych10.12.2019 - 04:08
5715Zarządzenie Nr 10/2009 Rektora z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie09.12.2019 - 22:45
5704Wydziałowe Komisje ds. Przeglądu Warunków Pracy 09.12.2019 - 10:41
5689Zarządzenie Nr 84/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „dokumentu opisującego procedury systemu kontroli zarządczej” w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.12.2019 - 01:34
5676w roku akademickim 2006/200710.12.2019 - 15:33
5658Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50 Rektora z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wewnętrznego systemu wyceny efektów kształcenia09.12.2019 - 01:14
5657Strategia Rozwoju Uniwersytetu10.12.2019 - 05:25
5656 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka10.12.2019 - 02:11
5620Nr 389 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2011 r.10.12.2019 - 07:10
5585Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej05.12.2019 - 22:31
5570Nr 613 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu ocen10.12.2019 - 08:28
5567Rejestry - Wydział Medycyny Weterynaryjnej10.12.2019 - 01:18
5559Nr 304 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie09.12.2019 - 22:19
5558Komisja Etyki10.12.2019 - 11:39
5546Rejestry - Wydział Nauk Technicznych10.12.2019 - 10:56
5516Rejestry - Wydział Nauk Medycznych08.12.2019 - 20:18
5510Terminy spotkań wyborczych10.12.2019 - 09:58

Łącznie 23736603 odwiedzin dla wszystkich podstron.