Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5517Decyzja Nr 35/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2012 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza16.06.2019 - 09:30
5510Katedra UNESCO16.06.2019 - 06:23
5505Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej16.06.2019 - 04:44
5500Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy. 14.06.2019 - 19:38
5498Seminarium: Koła naukowe szkołą twórczego działania15.06.2019 - 19:32
5490Zarządzenie Nr 10/2009 Rektora z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie15.06.2019 - 03:55
5487Nr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.06.2019 - 17:16
5484Zarządzenie Nr 84/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „dokumentu opisującego procedury systemu kontroli zarządczej” w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie15.06.2019 - 05:32
5480Nr 132 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.16.06.2019 - 18:35
5478Wydziałowe Komisje ds. Przeglądu Warunków Pracy 15.06.2019 - 23:50
5466Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50 Rektora z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wewnętrznego systemu wyceny efektów kształcenia16.06.2019 - 12:41
5425Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych16.06.2019 - 11:23
5413Nr 592 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych16.06.2019 - 06:31
5393Nr 389 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2011 r.14.06.2019 - 22:50
5350Nr 304 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie16.06.2019 - 04:59
5348Nr 673 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM16.06.2019 - 16:53
5347Komisja Etyki16.06.2019 - 14:52
5347Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki16.06.2019 - 16:46
5328Władze Wydziału Matematyki i Informatyki16.06.2019 - 20:36
5322Nr 613 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu ocen15.06.2019 - 21:11
5295w roku akademickim 2006/200716.06.2019 - 15:17
5295Terminy spotkań wyborczych15.06.2019 - 20:24
5282Strategia Rozwoju Uniwersytetu16.06.2019 - 14:10
5272Zarządzenie Nr 30 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2009/201016.06.2019 - 11:41
5249Rejestry - Wydział Nauk Technicznych16.06.2019 - 16:29
5234 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka16.06.2019 - 13:48
5230Rejestry - Wydział Nauk Medycznych16.06.2019 - 16:55
5223Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej16.06.2019 - 19:13
5213Rejestry - Wydział Medycyny Weterynaryjnej16.06.2019 - 16:46
5139Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.14.06.2019 - 22:50

Łącznie 21826475 odwiedzin dla wszystkich podstron.