Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
6458Katedra UNESCO24.11.2020 - 03:14
550Nr 496 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” 24.11.2020 - 03:14
1535Nr 119/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki24.11.2020 - 03:14
245157Sprawy socjalne24.11.2020 - 03:14
2871Nr 55 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Historii Litwy w Wilnie, Litwa24.11.2020 - 03:13
1042UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI DWÓCH PRACOWNIKÓW W DZIEKANACIE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI - umowy na zastępstwo24.11.2020 - 03:12
1049Nr 26/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie Zasad windykacji należności za świadczone w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie usługi edukacyjne24.11.2020 - 03:12
4187Decyzja nr 24/2009 Rektora z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektu pod tytułem: Zakup aparatury naukowo badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycz24.11.2020 - 03:11
1486Nr 890 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae prof. dr. hab. Stanisławowi PIKULSKIEMU24.11.2020 - 03:11
4732ePUAP: /UWM/ESP24.11.2020 - 03:10
2552Zarządzenie nr 24 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo pracy”.24.11.2020 - 03:10
23420Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich24.11.2020 - 03:09
42993Biuro ds. Nauki24.11.2020 - 03:09
2627Nr 443 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Andrzeja MATRASIA24.11.2020 - 03:08
3758Nr 659 z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie nr 1.1.324.11.2020 - 03:08
2507Nr 489 z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Leontija MIRONIUKA24.11.2020 - 03:07
2190Decyzja Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektem pod tytułem „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia24.11.2020 - 03:07
631Nr 135/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo na okres do 31 grudnia 2021 r.24.11.2020 - 03:07
110Nr 105/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej24.11.2020 - 03:06
7681Stowarzyszenie Absolwentów24.11.2020 - 03:06
1391Nr 36 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej i planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztnie na rok 200324.11.2020 - 03:05
1938Nr 1 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Senatu24.11.2020 - 03:05
2622Protokół Nr 20 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku24.11.2020 - 03:05
4965Nr 23/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.11.2020 - 03:05
37169Biblioteka Uniwersytecka24.11.2020 - 03:05
2752Decyzja Nr 9 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.24.11.2020 - 03:04
2486Nr 796 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia stanowiska wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr Krystyny PIECZULIS24.11.2020 - 03:04
6096Finansowanie działalności statutowej24.11.2020 - 03:03
2506Nr 28/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.11.2020 - 03:03
345Nr 109/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 24.11.2020 - 03:03

Łącznie 27636172 odwiedzin dla wszystkich podstron.