Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1076Nr 39/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/202104.08.2020 - 14:16
6436Zespół Administratorów Obiektów04.08.2020 - 14:16
2245Nr 670 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony04.08.2020 - 14:16
1303Nr 148 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. Józefowi Kowalczykowi04.08.2020 - 14:16
265Nr 109/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 04.08.2020 - 14:16
17002Wydział Humanistyczny04.08.2020 - 14:16
499Nr 128/2019 Rektora z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.04.08.2020 - 14:16
9704Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 04.08.2020 - 14:16
3138Nr 14/2012 z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Świadectwo ukończenia kursu” wydawanego absolwentom kursów realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 14:15
3024VII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki04.08.2020 - 14:15
1280Nr 25/2015 z dnia 22 maja 2015 w sprawie powołania Zarządzającego Zespołem Laboratoriów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej04.08.2020 - 14:15
13985PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej04.08.2020 - 14:14
2439Nr 584 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 201104.08.2020 - 14:14
2114Nr 244 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Jadwigi SNARSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego04.08.2020 - 14:14
13151Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201504.08.2020 - 14:14
997Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości 04.08.2020 - 14:14
2834Decyzja NR 13 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: zmiany w Decyzji Nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2005 roku odnośnie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.04.08.2020 - 14:13
1322Nr 90 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa04.08.2020 - 14:12
1461Nr 63 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-201904.08.2020 - 14:12
1803Nr 337 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 159 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201604.08.2020 - 14:11
560Nr 81/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 29/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Godności Honorowych na kadencję 2016-202004.08.2020 - 14:11
3086U C H W A Ł A Nr 915 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 14:10
700Nr 442 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Zbigniewa CHOJNOWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej04.08.2020 - 14:10
3795Decyzja Nr 46/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza04.08.2020 - 14:09
1305Nr 17 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie wstępnych dokumentów do propozycji zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Olsztynie przy ul. Sikorskiego04.08.2020 - 14:09
1593Nr 61 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie strategii zarządzania zasobami ludzkimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.08.2020 - 14:09
28884Kierownictwo Administracji04.08.2020 - 14:08
18284Studium Wychowania Fizycznego i Sportu04.08.2020 - 14:08
199Nr 127/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza”04.08.2020 - 14:08
6935 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie04.08.2020 - 14:08

Łącznie 26448215 odwiedzin dla wszystkich podstron.