Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1358Nr 129 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych16.09.2020 - 11:30
1010Nr 108/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 102/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.09.2020 - 11:32
1331Nr 196 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia „Zasad podziału funduszu motywacyjnego na lata 2019-2020 w Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie”16.09.2020 - 11:35
1853Nr 76/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM16.09.2020 - 11:37
1123Nr 34/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie ustalenia na 2017 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.09.2020 - 11:39
273Nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.09.2020 - 11:39
2494UCHWAŁA Nr 970 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Stanisława ANCYPAROWICZA,16.09.2020 - 11:41
2616Nr 233 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i doposażenie budynku „B” Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie”16.09.2020 - 11:43
3210Nr 313 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenckiego nr 9 z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych” 16.09.2020 - 11:48
1045Nr 43/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawo ochrony środowiska”16.09.2020 - 11:54
1379Nr 13 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.09.2020 - 11:58
712Nr 43/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zasad używania sztandaru w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.09.2020 - 11:59
115Nr 706 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 497 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w praktyce”16.09.2020 - 12:07
1455Nr 830 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Kiejdanach, Litwa16.09.2020 - 12:14
2539Nr 409 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 359 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy koncepcji budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach16.09.2020 - 12:16
2256Konkursy Narodowego Centrum Nauki16.09.2020 - 12:19
2787Decyzja Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2010 z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektem pod tytułem „Wyposażenie w sprzę16.09.2020 - 12:19
1813Nr 554 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 16.09.2020 - 12:24
2532Protokół Nr 19 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku16.09.2020 - 12:26
2048Nr 33/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języka ukraińskiego w zakresie przekładu sądowego i prawniczego” 16.09.2020 - 12:31
1238Nr 489 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Anny IWANIAK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego16.09.2020 - 12:31
2497Nr 115 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201616.09.2020 - 12:32
2308Regulamin sieci komputerowej administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 16.09.2020 - 12:33
2165Nr 14/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki16.09.2020 - 12:34
503Nr 51/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.09.2020 - 12:40
2658Protokół Nr 21 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2010 roku 16.09.2020 - 12:49
1709Protokół Nr 37 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku16.09.2020 - 12:56
2815Nr 75 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok16.09.2020 - 12:58
1358Nr 59 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów studentom wykonującym czynności asystenta-stażysty16.09.2020 - 13:05
337Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum16.09.2020 - 13:07

Łącznie 26926038 odwiedzin dla wszystkich podstron.