Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
4628Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie: udziału uczelni w przygotowaniu i realizacji programu wychowania młodzieży szkolnej.27.11.2020 - 03:37
733Nr 526 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie27.11.2020 - 03:55
2590 praca na zastępstwo księgowego 27.11.2020 - 03:57
207Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności na27.11.2020 - 04:00
2433Decyzja Nr 72/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 27.11.2020 - 04:09
2595Zarządzenie Nr 33 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.27.11.2020 - 04:24
2543Decyzja Nr 35/2009 Rektora z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2009/2010 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magist27.11.2020 - 04:30
3876Protokoły z Rad Wydziału Nauk o Środowisku27.11.2020 - 04:31
836Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii27.11.2020 - 04:45
2292Nr 200 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.11.2020 - 04:45
1361Nr 53/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/201827.11.2020 - 04:46
416Nr 20/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych27.11.2020 - 04:59
1723Decyzja Nr 44/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.11.2020 - 05:16
3640Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie27.11.2020 - 05:22
1698Nr 744 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2015 rok27.11.2020 - 05:25
1662Nr 54/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 39/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji do27.11.2020 - 05:35
4656Podstawowe informacje o rekrutacji 200827.11.2020 - 05:39
288Nr 715 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej27.11.2020 - 05:49
1867Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 77 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury27.11.2020 - 06:09
3155Majątek uczelni 2005/200627.11.2020 - 06:11
1077Nr 53/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania składu Rady Archiwalnej na kadencję 2016-202027.11.2020 - 06:20
881Nr 406 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201927.11.2020 - 06:29
4189Nr 106 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych lub szkoleniowych27.11.2020 - 06:46
1930UCHWAŁA Nr 872 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Selima CHAZBIJEWICZA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego27.11.2020 - 06:51
1379Nr 866 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Lucjanowi PAWŁOWSKIEMU27.11.2020 - 06:52
1458Nr 137 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok27.11.2020 - 07:14
2451UCHWAŁA Nr 886 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Joan27.11.2020 - 07:23
2582Zarządzenie nr 30 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Teologii w dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie naukowej teologia.27.11.2020 - 07:25
1498Nr 71/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich27.11.2020 - 07:26
4499Zarządzenie Nr 26 z dnia 6 września 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.27.11.2020 - 07:37

Łącznie 27705797 odwiedzin dla wszystkich podstron.