Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
246Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki25.09.2020 - 06:47
247Nr 12/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”23.09.2020 - 10:38
247Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii25.09.2020 - 07:05
248Nr 621 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nr 6/8 zabudowanej budynkiem kotłowni lokalnej, położonej w miejscowości Lipowo, gmina Ostróda25.09.2020 - 06:19
248Nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 127/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 roku24.09.2020 - 12:48
250Nr 130/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Historia”25.09.2020 - 10:47
250Nr 28/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości24.09.2020 - 12:50
251Nr 19/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 216/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202023.09.2020 - 16:14
252Nr 60/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 53/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2020 w sprawie prowadzenia kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego25.09.2020 - 07:24
253Nr 651 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 23.09.2020 - 16:33
256Nr 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 16.25.09.2020 - 09:10
256Nr 664 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr hab. Stanisławowi Zbigniewowi CZACHOROWSKIEMU, prof. UWM nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności 25.09.2020 - 01:39
256Nr 59/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów oraz elektronicznego archiwum prac dyplomowych24.09.2020 - 07:30
256UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT25.09.2020 - 12:13
257Nr 40/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki 23.09.2020 - 01:50
258Nr 14/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji24.09.2020 - 12:48
258AGNIESZKA BARYCZKA25.09.2020 - 01:45
261Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” 25.09.2020 - 02:37
261Nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne 24.09.2020 - 14:26
261MAGDALENA SKOLIMOWSKA25.09.2020 - 08:11
263Nr 611 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok24.09.2020 - 03:52
263Nr 132/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym”24.09.2020 - 21:16
264Nr 134/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR.03.05.00-00-Z201/18...25.09.2020 - 08:05
264Nr 685 z dnia 7 kwietnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających...25.09.2020 - 08:58
264Nr 681 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku teologia dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim24.09.2020 - 08:18
266Nr 223/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny językoznawstwo 24.09.2020 - 12:42
266 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2019 rok25.09.2020 - 10:07
266Nr 686 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202425.09.2020 - 05:58
266Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego25.09.2020 - 11:41
267Nr 73/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii21.09.2020 - 15:49

Łącznie 27013299 odwiedzin dla wszystkich podstron.