Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
244DOROTA KRZYKOWSKA23.10.2020 - 03:11
245Konkurs w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Lingwistyki Stosowanej) na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych23.10.2020 - 05:29
245Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Nauk Społecznych i Administracji 23.10.2020 - 08:30
246Nr 670 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim23.10.2020 - 22:15
246Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pulmonologii23.10.2020 - 11:42
246 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego23.10.2020 - 23:13
247Nr 129/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Zintegrowana wczesna edukacja”23.10.2020 - 09:53
247Nr 45/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich w Szkole Zdrowia Publicznego23.10.2020 - 23:23
247Nr 46/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu nadawania Odznaki „bonum universitatis WARMIENSIS ET MASURIENSIS OLSTINI”23.10.2020 - 14:08
248Nr 667 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim21.10.2020 - 23:39
249Nr 715 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej23.10.2020 - 03:35
250Nr 20/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 10/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 23.10.2020 - 13:28
251Nr 20/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 87/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej23.10.2020 - 14:56
251Nr 26/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.10.2020 - 14:53
251Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody22.10.2020 - 03:35
253NR 702 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)23.10.2020 - 09:25
254Nr 36/2020 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geoinżynierii (ze zmianami)23.10.2020 - 14:10
254Nr 680 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania dr. hab. Jerzego A. PRZYBOROWSKIEGO, prof. UWM jako kandydata na Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024 21.10.2020 - 23:39
254Nr 55/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Rekrutacyjnych, Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i zapewnienie...23.10.2020 - 22:47
254UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA23.10.2020 - 23:00
255Nr 131/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Nowe media w edukacji i w kulturze”23.10.2020 - 09:56
255Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum23.10.2020 - 12:09
256Nr 127/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza”23.10.2020 - 20:34
256PROREKTOR DS. UMIĘDZYNARODOWIENIA UCZELNI prof. dr hab.inż. Paweł WIELGOSZ23.10.2020 - 15:35
257Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki23.10.2020 - 23:16
259Nr 128/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Emisja głosu i retoryka funkcyjna” 23.10.2020 - 21:24
259Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 23.10.2020 - 13:23
259Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki23.10.2020 - 17:50
261Nr 225/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.10.2020 - 11:11
261Nr 16/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.05.00-00-A046/19, pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS23.10.2020 - 13:44

Łącznie 27307103 odwiedzin dla wszystkich podstron.