Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
282Nr 92/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt07.08.2020 - 19:41
282Nr 656 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)09.08.2020 - 23:11
282UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ELEKTRYKA09.08.2020 - 13:35
283Nr 159/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie przyznania doktorowi nauk medycznych Franzowi van Erckelensowi statusu honorowego profesora Uniwersytetu09.08.2020 - 11:54
283Nr 222/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków finansowych przeznaczonych na świadczenia dla uczestników studiów doktoranckich 04.08.2020 - 08:36
284Nr 139/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń i przygotowania nowego Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 18:32
284Nr 3/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych 09.08.2020 - 17:20
285Nr 90/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku08.08.2020 - 14:25
285Nr 146/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Środowisku10.08.2020 - 09:44
285Nr 98/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie prowadzenia w Studium Języków Obcych kursów językowych 10.08.2020 - 09:59
286Nr 61/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Matematyka”09.08.2020 - 15:32
286Nr 93/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt07.08.2020 - 22:00
287Nr 87/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji07.08.2020 - 22:29
287Nr 94/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii05.08.2020 - 18:09
287Nr 133/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”...08.08.2020 - 13:49
287Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa 08.08.2020 - 00:57
289Nr 9/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 209/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2019/202009.08.2020 - 08:45
290Nr 88/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki06.08.2020 - 19:20
290Nr 96/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa07.08.2020 - 20:56
290Nr 119/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych09.08.2020 - 04:40
291Nr 105/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki06.08.2020 - 05:09
291Nr 122/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Sztuki07.08.2020 - 16:20
291Nr 609 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Medycyny Sądowej wraz z niezbędną infrastrukturą infrastrukturą techniczną oraz budowa parkingu w Olsztynie09.08.2020 - 18:23
293Nr 115/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności09.08.2020 - 20:09
293Nr 644 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 561 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim10.08.2020 - 10:31
294Nr 101/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa06.08.2020 - 10:12
294Nr 114/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych 10.08.2020 - 09:16
294Nr 111/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu04.08.2020 - 19:14
294Nr 126/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii 10.08.2020 - 10:54
295Nr 67/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Kadr08.08.2020 - 05:52

Łącznie 26499010 odwiedzin dla wszystkich podstron.