Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
220Nr 158/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 oraz reagowania na sytuacje kryzysowe wywołane tymi zakażeniam13.05.2021 - 07:48
220Nr 194/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji 13.05.2021 - 11:11
221Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej13.05.2021 - 08:39
221Nr 185/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 135/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo na okres do 31 grudnia 2021 r.13.05.2021 - 15:50
221Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 13.05.2021 - 12:23
222Nr 91/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii na kadencję 2020-202413.05.2021 - 14:13
225Nr 36 z dnia 27 listopada 2020 roku wprowadzająca Regulamin komisji senackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.05.2021 - 12:08
225Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Zoologii13.05.2021 - 12:22
225Nr 7/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 13.05.2021 - 11:50
225Deklaracja dostępności strony internetowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 14:01
226Nr 78/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt na kadencję 2020-202413.05.2021 - 16:18
226Nr 85/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych13.05.2021 - 12:00
226PIELĘGNIARSTWO (ocena programowa)13.05.2021 - 19:19
227WIOLETA CZELEJEWSKA13.05.2021 - 09:28
227ANNA ELŻBIETA ŻURAWSKA13.05.2021 - 11:32
227Nr 40 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202113.05.2021 - 09:15
227Nr 3/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 149/2019 z dnia 20 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na okres do 31 grudnia 2021 r.13.05.2021 - 14:16
228Nr 195/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji13.05.2021 - 20:41
229Nr 80/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Humanistycznego na kadencję 2020-202413.05.2021 - 12:03
229Nr 111/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych13.05.2021 - 11:29
229Nr 13 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 637 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim13.05.2021 - 09:58
229Nr 198/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 141/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo na okres do 31 grudnia 2021 r. 13.05.2021 - 15:05
229AGNIESZKA MARKOWSKA-MENDIK13.05.2021 - 12:11
230Nr 727 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie rekomendacji podwyższenia wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze..."13.05.2021 - 10:09
230Nr 161/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 151/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Dyscypliny Filozofia14.05.2021 - 03:59
230Informacja w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego WPiA13.05.2021 - 10:57
231Nr 75/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-202413.05.2021 - 10:05
231UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI NA STANOWISKU KIEROWNIKA STOLARNI13.05.2021 - 22:55
232Nr 85/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-202413.05.2021 - 10:16
232TOMASZ DULSKI13.05.2021 - 15:45

Łącznie 29288429 odwiedzin dla wszystkich podstron.