Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
223Konkurs nr 2 na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki12.12.2019 - 20:31
224Nr 509 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”11.12.2019 - 15:00
225Nr 488 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu prałatowi kanonikowi dr. Andrzejowi LESIŃSKIEMU11.12.2019 - 16:11
225UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA W KATEDRZE MIKROBIOLOGII I MYKOLOGII11.12.2019 - 23:24
226Nr 164/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny 12.12.2019 - 14:24
227Nr 37/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 11.12.2019 - 23:08
227Nr 149/2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki prawne na okres do 31 grudnia 2021 r.12.12.2019 - 21:30
229Nr 525 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 110 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I” 11.12.2019 - 12:10
230Nr 136/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo na okres do 31 grudnia 2021 r.12.12.2019 - 17:08
233Nr 45/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Doradztwo zawodowe i personalne”12.12.2019 - 11:52
235Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii (ze zm.) 12.12.2019 - 08:51
235UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII12.12.2019 - 13:04
238Nr 486 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Ichtiologia i akwakultura” 09.12.2019 - 16:07
240Nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej” 12.12.2019 - 17:31
241Nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny weterynaria na okres do 31 grudnia 2021 r. 12.12.2019 - 15:35
242Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Zasady teologiczno- pastoralne a organizacja duszpasterstwa parafialnego” 12.12.2019 - 20:27
242DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Instytucie Geodezji 11.12.2019 - 09:52
243sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201612.12.2019 - 11:12
245UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA FIZYCZNEGO W OŚRODKU JEŹDZIECKIM W KATEDRZE HODOWLI KONI I JEŹDZIECTWA12.12.2019 - 09:09
246Nr 19/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku zmieniające Zarządzenie 73/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Hortiterapia”12.12.2019 - 05:45
246Nr 44/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego11.12.2019 - 20:56
246Nr 51/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.12.2019 - 02:08
247Nr 490 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Leginach, gm. Reszel12.12.2019 - 19:11
247Nr 36/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Polish Annals of Medicine”12.12.2019 - 22:04
248UCHWAŁA Nr 506 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Odnawialne źródła energii”12.12.2019 - 17:02
248Nr 155/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny 12.12.2019 - 11:39
249Nr 16/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Zarządzanie funduszami unijnymi” 12.12.2019 - 08:43
249Nr 30/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Rytmika i taniec”11.12.2019 - 15:04
249Nr 54/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.12.2019 - 14:26
252Nr 473 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 670 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia12.12.2019 - 01:16

Łącznie 23761007 odwiedzin dla wszystkich podstron.