Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
273Nr 79/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki07.07.2020 - 19:44
273Nr 108/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych07.07.2020 - 04:25
273Nr 606 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202007.07.2020 - 21:37
273Nr 620 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda07.07.2020 - 19:25
274Nr 85/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności07.07.2020 - 18:59
274Nr 96/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa07.07.2020 - 05:33
275Nr 106/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki04.07.2020 - 20:40
275Nr 78/2019 z dnia 1 października2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 13 Podnoszenie kompetencji...05.07.2020 - 02:56
275Nr 186/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo05.07.2020 - 17:18
276Nr 66/2019 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.07.2020 - 19:19
276Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum05.07.2020 - 12:03
276Nr 76/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Humanistycznego07.07.2020 - 19:08
276Nr 86/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych07.07.2020 - 05:51
276Nr 201/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia 06.07.2020 - 18:31
276Nr 9/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 08.07.2020 - 03:01
277Nr 104/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego 07.07.2020 - 01:51
277Nr 111/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu07.07.2020 - 05:47
277Nr 17/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziało08.07.2020 - 00:17
278Nr 83/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu05.07.2020 - 20:21
278Nr 106/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z201/18 07.07.2020 - 08:33
278Nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii06.07.2020 - 10:46
278Nr 624 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Mirosławowi KARPIUKOWI tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne06.07.2020 - 15:51
279 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 08.07.2020 - 02:51
279Nr 41/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, w roku akademickim 2020/202108.07.2020 - 00:42
280KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO W RAMACH PROGRAMU „REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI” 2019-202207.07.2020 - 18:00
281Nr 187/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne06.07.2020 - 16:42
281Nr 123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Ceremoniału uroczystości akademickich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie08.07.2020 - 02:13
281Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Radiologii07.07.2020 - 15:35
281Konkurs na stanowisko Stypendysta/Doktorant w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości07.07.2020 - 21:32
282Nr 83/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020 06.07.2020 - 03:06

Łącznie 26168754 odwiedzin dla wszystkich podstron.