Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6781Regulamin organizacyjny katedry03.08.2020 - 18:30
6770REKRUTACJA 04.08.2020 - 02:36
6770Nr 11/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Doradczego Izby Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 06:31
6756Rejestry - Wydział Bioinżynierii Zwierząt03.08.2020 - 18:40
6734Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 07:58
6720Władze Wydziału Nauk Społecznych03.08.2020 - 12:45
6692Rejestry - Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką02.08.2020 - 17:24
6662Władze Wydziału Nauk Technicznych03.08.2020 - 11:37
6630Regulamin organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 03:59
6605Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...02.08.2020 - 04:33
6596Regulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 03.08.2020 - 23:04
6585Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy03.08.2020 - 21:52
6583Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 19:58
6563Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 05:11
6528Nr 673 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM03.08.2020 - 20:26
6521Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akad. 03.08.2020 - 23:41
6509Rejestry - Zespół ds. Zamówień Publicznych04.08.2020 - 07:45
6507Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 10:55
6484Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 16:03
6464Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.01.08.2020 - 16:26
6440Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.04.08.2020 - 05:56
6436Zespół Administratorów Obiektów04.08.2020 - 14:16
6422Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2008/200904.08.2020 - 08:28
6403Decyzja Nr 35/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2012 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza04.08.2020 - 16:16
6348Godziny rektorskie02.08.2020 - 22:35
6326Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej04.08.2020 - 13:30
6324Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego01.08.2020 - 19:20
6292D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych04.08.2020 - 15:06
6278Katedra UNESCO04.08.2020 - 06:46
6248Nr 177 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 08:00

Łącznie 26448662 odwiedzin dla wszystkich podstron.