Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5770REKRUTACJA 25.05.2019 - 07:40
5766Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akad. 25.05.2019 - 16:52
5764Sekretariat Kanclerza25.05.2019 - 19:10
5746Rejestry - Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką25.05.2019 - 19:01
5743Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie24.05.2019 - 13:23
5699Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.05.2019 - 19:42
5684Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych. 25.05.2019 - 00:30
5655Oferta kształcenia w roku akademickim 2007/200823.05.2019 - 16:40
5641Zespół Administratorów Obiektów23.05.2019 - 15:47
5640Opłaty za usługi edukacyjne25.05.2019 - 19:00
5638Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego24.05.2019 - 19:58
5632Wykłady otwarte25.05.2019 - 17:55
5632Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.25.05.2019 - 06:05
5627Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2008/200925.05.2019 - 11:20
5613Władze Wydziału Nauk Społecznych25.05.2019 - 14:36
5601Regulamin organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.05.2019 - 08:00
5601Władze Wydziału Nauk Technicznych25.05.2019 - 02:25
5594Regulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.05.2019 - 19:01
5582Rejestry - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu25.05.2019 - 19:01
5580 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu24.05.2019 - 17:52
5557Rejestry - Dział Gospodarki Nieruchomościami25.05.2019 - 19:01
5535Finansowanie działalności statutowej24.05.2019 - 19:05
5535Zasady i tryb przyjmowania na studia25.05.2019 - 19:00
5529Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego24.05.2019 - 23:06
5522Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym 23.05.2019 - 19:50
5475Katedra UNESCO25.05.2019 - 01:35
5474Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy. 25.05.2019 - 19:08
5473Seminarium: Koła naukowe szkołą twórczego działania24.05.2019 - 16:33
5473Decyzja Nr 35/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2012 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza25.05.2019 - 16:46
5467Zarządzenie Nr 10/2009 Rektora z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie25.05.2019 - 19:04

Łącznie 21559005 odwiedzin dla wszystkich podstron.