Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5904Sekretariat Kanclerza20.07.2019 - 08:31
5899Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.07.2019 - 10:53
5898Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akad. 19.07.2019 - 12:33
5880D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych20.07.2019 - 01:52
5879Rejestry - Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką20.07.2019 - 17:20
5866Zasady i tryb przyjmowania na studia20.07.2019 - 17:03
5843Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie20.07.2019 - 00:15
5800Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.07.2019 - 11:50
5780Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych. 20.07.2019 - 13:02
5774Opłaty za usługi edukacyjne20.07.2019 - 12:48
5762Władze Wydziału Nauk Społecznych20.07.2019 - 04:22
5753Regulamin organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.07.2019 - 13:28
5753Zespół Administratorów Obiektów20.07.2019 - 19:57
5751Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.20.07.2019 - 12:25
5741Władze Wydziału Nauk Technicznych20.07.2019 - 04:25
5737Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego20.07.2019 - 14:00
5725Oferta kształcenia w roku akademickim 2007/200820.07.2019 - 12:14
5721Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2008/200920.07.2019 - 12:26
5719Regulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.07.2019 - 19:03
5717Decyzja Nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej 20.07.2019 - 15:24
5688Wykłady otwarte20.07.2019 - 11:57
5677Decyzja Nr 21/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i 20.07.2019 - 14:52
5658Rejestry - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu20.07.2019 - 14:50
5654 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu20.07.2019 - 12:18
5648Rejestry - Dział Gospodarki Nieruchomościami20.07.2019 - 17:00
5623Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego20.07.2019 - 12:03
5621Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym 20.07.2019 - 19:59
5618Decyzja Nr 18/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2011/2012 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych20.07.2019 - 19:41
5610Nr 177 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.07.2019 - 09:13
5602Finansowanie działalności statutowej20.07.2019 - 18:51

Łącznie 22215144 odwiedzin dla wszystkich podstron.