Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
7912Schemat organizacyjny25.01.2022 - 21:28
7905 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie25.01.2022 - 22:47
7902Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii25.01.2022 - 23:27
7857Nr 102 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie25.01.2022 - 19:28
7808Władze Wydziału Nauk Społecznych25.01.2022 - 17:47
7805Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 25.01.2022 - 17:23
7790Sprawozdanie finansowe za rok 200725.01.2022 - 17:51
7785Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich26.01.2022 - 00:33
7674Nr 10/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2022 - 19:12
7664Władze Wydziału Nauk Technicznych25.01.2022 - 21:37
7621Regulamin organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2022 - 17:29
7594Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na 25.01.2022 - 17:24
7593Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akad. 25.01.2022 - 17:36
7566Studia na odległość25.01.2022 - 17:10
7543REKRUTACJA 24.01.2022 - 15:25
7534Rejestry - Wydział Bioinżynierii Zwierząt25.01.2022 - 17:20
7510Termin rozpoczęcia IRK 2009/201025.01.2022 - 14:19
7505Nr 11/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Doradczego Izby Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2022 - 17:29
7500Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie25.01.2022 - 17:38
7425Rejestry - Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką25.01.2022 - 18:57
7423Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...25.01.2022 - 18:02
7422Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2022 - 00:01
7411Nr 75/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku25.01.2022 - 17:36
7354Regulaminy studiów25.01.2022 - 17:34
7343Regulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.01.2022 - 17:20
7314Nr 190/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2020/202126.01.2022 - 00:18
7296Decyzja Nr 35/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2012 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza25.01.2022 - 21:37
7296Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2022 - 17:30
7290Nr 613 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu ocen25.01.2022 - 19:31
7285Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej25.01.2022 - 20:19

Łącznie 32142202 odwiedzin dla wszystkich podstron.