Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6657Rejestry - Wydział Bioinżynierii Zwierząt04.06.2020 - 17:27
6649Regulamin organizacyjny katedry03.06.2020 - 15:02
6640Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych04.06.2020 - 11:40
6623Władze Wydziału Matematyki i Informatyki04.06.2020 - 12:37
6607Władze Wydziału Nauk Społecznych04.06.2020 - 12:27
6595Rejestry - Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką04.06.2020 - 08:31
6534Władze Wydziału Nauk Technicznych04.06.2020 - 13:11
6514Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...03.06.2020 - 07:28
6493Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy04.06.2020 - 19:36
6492Regulamin organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.06.2020 - 20:49
6487Regulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.06.2020 - 20:02
6471Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie04.06.2020 - 13:46
6467Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.06.2020 - 03:18
6456Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.06.2020 - 18:47
6427Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akad. 04.06.2020 - 21:27
6426Rejestry - Zespół ds. Zamówień Publicznych04.06.2020 - 16:52
6419Nr 673 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM04.06.2020 - 13:03
6411Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.04.06.2020 - 15:01
6400Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.06.2020 - 12:18
6346Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.04.06.2020 - 00:24
6339Zespół Administratorów Obiektów03.06.2020 - 14:29
6313Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2008/200904.06.2020 - 22:00
6304Godziny rektorskie02.06.2020 - 10:52
6300Decyzja Nr 35/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2012 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza04.06.2020 - 11:10
6243Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego04.06.2020 - 04:55
6216D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych03.06.2020 - 20:11
6195Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej04.06.2020 - 21:21
6183Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych. 04.06.2020 - 21:26
6177Decyzja Nr 21/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i 01.06.2020 - 16:20
6173Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.06.2020 - 19:25

Łącznie 25818941 odwiedzin dla wszystkich podstron.