Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6026Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 01:29
6013Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 04:00
6002Rejestry - Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką21.09.2019 - 22:05
5996Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.21.09.2019 - 06:34
5996Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akad. 21.09.2019 - 12:05
5960Opłaty za usługi edukacyjne20.09.2019 - 09:40
5959Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie20.09.2019 - 10:33
5953D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych21.09.2019 - 19:36
5907Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 15:46
5906Władze Wydziału Nauk Społecznych20.09.2019 - 18:30
5894Regulamin organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 18:08
5889Władze Wydziału Nauk Technicznych21.09.2019 - 22:54
5886Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych. 20.09.2019 - 23:22
5866Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.20.09.2019 - 19:50
5863Zespół Administratorów Obiektów21.09.2019 - 10:30
5853Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego21.09.2019 - 02:33
5848Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2008/200921.09.2019 - 15:12
5843Regulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.09.2019 - 14:21
5814Oferta kształcenia w roku akademickim 2007/200820.09.2019 - 21:36
5801Decyzja Nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej 20.09.2019 - 07:41
5796Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki21.09.2019 - 10:26
5768Decyzja Nr 21/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i 21.09.2019 - 16:51
5761Wykłady otwarte19.09.2019 - 04:06
5742Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych21.09.2019 - 02:27
5737Rejestry - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu20.09.2019 - 18:08
5737Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym 21.09.2019 - 19:20
5728Rejestry - Dział Gospodarki Nieruchomościami22.09.2019 - 00:01
5721 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu20.09.2019 - 12:59
5720Decyzja Nr 35/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2012 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza21.09.2019 - 04:13
5709Katedra UNESCO21.09.2019 - 07:08

Łącznie 22869995 odwiedzin dla wszystkich podstron.