Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3017konkurs na stanowisko specjalisty w Biurze ds. Projektów Europejskich04.08.2020 - 15:09
3667Zarządzenie Nr 11 z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie: wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.04.08.2020 - 15:09
225Nr 134/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR.03.05.00-00-Z201/18...04.08.2020 - 15:08
2339Nr 123 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Andrzeja GUGOŁKA04.08.2020 - 15:08
1205Konkurs na stanowisko instruktora symulacji medycznej04.08.2020 - 15:08
1124Nr 9/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych04.08.2020 - 15:08
2345Nr 516 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie poparcia starań Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie o utworzenie Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej w Olsztynie04.08.2020 - 15:08
13837Nr 508 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 15:07
4085Zestawienie gruntów stanowiących własność 2010/201104.08.2020 - 15:07
820Nr 444 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3t04.08.2020 - 15:07
725Nr 196/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Rektorskiej04.08.2020 - 15:07
846Nr 412 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda04.08.2020 - 15:07
1549Nr 819 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Biełgorodzkim Państwowym Narodowym Uniwersytetem Naukowo-Badawczym, Rosja04.08.2020 - 15:07
6914Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...04.08.2020 - 15:06
2483Nr 530 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021 04.08.2020 - 15:06
2395Nr 388 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku04.08.2020 - 15:06
417Nr 648 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 530 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/202104.08.2020 - 15:06
6292D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych04.08.2020 - 15:06
1212Nr 286 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/201904.08.2020 - 15:06
225Nr 704 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 530 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021 (ze zm.)04.08.2020 - 15:05
2362Nr 328 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny WÓJCIK04.08.2020 - 15:05
2355Nr 615 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku04.08.2020 - 15:05
398Nr 540 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Doradztwo zawodowe i personalne” 04.08.2020 - 15:05
9724Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”04.08.2020 - 15:04
1330Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii04.08.2020 - 15:04
1323Nr 129 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych04.08.2020 - 15:04
751Nr 89/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku04.08.2020 - 15:04
2129Nr 152 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie 04.08.2020 - 15:04
1419Protokół Nr 44 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku04.08.2020 - 15:04
12915Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów04.08.2020 - 15:03

Łącznie 26448595 odwiedzin dla wszystkich podstron.