Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1731Decyzja Nr 31/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania zespołu ekspertów ds. opracowania organizacji ruchu drogowego na terenie Kortowa24.11.2020 - 04:06
695Nr 94/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.)24.11.2020 - 04:06
2153Nr 99/2016 z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.11.2020 - 04:06
9611Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu24.11.2020 - 04:06
471Nr 213/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.11.2020 - 04:06
1443Nr 253 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie24.11.2020 - 04:05
12749Akty prawne24.11.2020 - 04:05
1937Nr 512 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania Statuetki Nicolaus Copernicus24.11.2020 - 04:05
966Nr 346 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej24.11.2020 - 04:04
2995Nr 548 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok24.11.2020 - 04:04
2851Nr 20/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych...24.11.2020 - 04:04
108REKTOR dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM24.11.2020 - 04:03
5833Regulamin organizacyjny Studium Języków Obcych24.11.2020 - 04:02
4173200124.11.2020 - 04:02
1858UCHWAŁA Nr 513 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/202024.11.2020 - 04:02
2250Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.24.11.2020 - 04:02
3423Nr 188 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony24.11.2020 - 04:01
508Nr 501 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Ekonomia – rachunkowość budżetowa”24.11.2020 - 04:01
2045Nr 251 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.11.2020 - 04:01
2124Decyzja Nr 3/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydatów do objęcia stanowisk technicznych i kasjerów na pływal24.11.2020 - 04:01
831Nr 442 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Zbigniewa CHOJNOWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej24.11.2020 - 04:01
2938Protokół nr 11 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2006 r.24.11.2020 - 04:00
5565Nr 59/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie praktyk studenckich24.11.2020 - 04:00
4061Nr 64 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-201224.11.2020 - 04:00
1698Nr 617 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie osobowej24.11.2020 - 04:00
1137Nr 49/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich24.11.2020 - 04:00
1019Nr 27/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.11.2020 - 03:59
11520Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.11.2020 - 03:59
1451Nr 199 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2017 rok24.11.2020 - 03:58
2406Nr 648 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.11.2020 - 03:58

Łącznie 27636354 odwiedzin dla wszystkich podstron.