Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
162Nr 58/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego16.09.2020 - 09:24
1811UCHWAŁA Nr 17 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tomasza KILJAŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego16.09.2020 - 09:34
1049Nr 17 z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie powołania nowych kierunków studiów i specjalności oraz zmiany charakteru niektórych dotychczasowych kierunków i specjalności kształcenia w Uniwersytecie16.09.2020 - 09:37
952Nr 82/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Lekarskim16.09.2020 - 09:41
1005Nr 23/2017 z dnia 20 marca 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 76/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z dotacji podstawowej w ramach podziału pierwotnego16.09.2020 - 09:44
1591Protokół Nr 12 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku16.09.2020 - 09:59
999Nr 1/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.09.2020 - 10:01
2003Decyzja Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji wymiany spalin i powietrza dla agregatu prądotwórczego na terenie przyleg16.09.2020 - 10:08
2580Zarządzenie nr 37 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Szkolny doradca zawodowy ”.16.09.2020 - 10:10
1918Nr 172 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok16.09.2020 - 10:18
1345Nr 879 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Institute of Social and Political Psychology NAES of Ukraine16.09.2020 - 10:29
2598Nr 78 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika i bu16.09.2020 - 10:33
404Nr 586 Senatu z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bezpieczeństwo i higiena pracy”16.09.2020 - 10:33
2179Zarządzenie Nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Guwernantka – profesjonalna opieka i edukacja dziecka”16.09.2020 - 10:43
1427Nr 9/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania Zarządzającego Ośrodkiem pod nazwą Zespół Laboratoriów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej16.09.2020 - 10:44
5150Decyzja Nr 12/2011 Rektora z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji oceniającej 16.09.2020 - 10:45
1432Nr 49/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ekonomicznych16.09.2020 - 10:47
1381Nr 27/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 64/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-201616.09.2020 - 10:48
287Nr 608 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 593 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima 16.09.2020 - 10:51
257Nr 611 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok16.09.2020 - 10:51
1486UCHWAŁA Nr 667 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony16.09.2020 - 10:55
2454Nr 436 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na rok 201016.09.2020 - 10:58
606Nr 466 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych dotyczących zadania inwestycyjnego obejmującego budowę i wyposażenie Kliniki Weterynaryjnej Zwierząt Towarzyszących Wydziału Medycyny Weterynaryjnej16.09.2020 - 11:00
2666Nr 772 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony mgr Lucyny FRONCZAK16.09.2020 - 11:12
272Nr 645 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 562 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 16.09.2020 - 11:13
3941Nr 127 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich UWM w Olsztynie16.09.2020 - 11:15
2156Zarządzenie 43/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2010/2011 16.09.2020 - 11:15
2641Nr 561 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowych obiektów Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Prawa i Administracji” w rejonie ulic Warszawskiej i Dybowskiego16.09.2020 - 11:17
1857UCHWAŁA Nr 903 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie16.09.2020 - 11:17
3126U C H W A Ł A Nr 915 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.09.2020 - 11:22

Łącznie 26925483 odwiedzin dla wszystkich podstron.