Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
266Nr 99/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego03.08.2020 - 06:27
266Nr 650 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rekomendacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z placem manewrowym dla potrzeb bazy badawczej Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ...09.08.2020 - 12:30
266Nr 673 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku logopedia dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim10.08.2020 - 07:47
267Nr 100/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego 08.08.2020 - 22:15
269Nr 77/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa07.08.2020 - 20:07
269Nr 89/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii07.08.2020 - 20:10
269Nr 104/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Administracja publiczna”08.08.2020 - 20:57
269Nr 629 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Rajmundowi SOKOŁOWI tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria10.08.2020 - 03:41
270Nr 75/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa31.07.2020 - 13:00
270Nr 113/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...10.08.2020 - 10:28
271Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt10.08.2020 - 01:10
271Nr 109/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 10.08.2020 - 06:40
272Nr 22/2020 z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 62/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej 08.08.2020 - 12:45
273Nr 607 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja publiczna”09.08.2020 - 18:12
274Nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku09.08.2020 - 19:27
275Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 09.08.2020 - 23:53
275Nr 200/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny sztuki muzyczne08.08.2020 - 11:19
276Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 01:27
277Nr 80/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej08.08.2020 - 10:30
277Nr 226/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 08.08.2020 - 14:51
277Nr 643 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku praca socjalna dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim09.08.2020 - 19:30
278Nr 27/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2019/2020 04.08.2020 - 12:00
279Nr 102/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa09.08.2020 - 07:10
279Nr 90/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Analiza trendów”07.08.2020 - 13:34
279Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej 09.08.2020 - 23:03
279Nr 614 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 202008.08.2020 - 05:21
280Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju08.08.2020 - 00:19
280Nr 597 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok08.08.2020 - 02:34
281Nr 64/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 05.08.2020 - 23:50
281Nr 152/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. sztuki muzyczne 09.08.2020 - 00:23

Łącznie 26499018 odwiedzin dla wszystkich podstron.