Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
261Nr 116/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności30.05.2020 - 07:26
261Nr 5/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” 30.05.2020 - 07:10
262Nr 78/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego30.05.2020 - 07:26
262Nr 124/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej30.05.2020 - 08:02
262Nr 94/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020 30.05.2020 - 07:10
262Nr 102/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.05.2020 - 13:42
262Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego 30.05.2020 - 17:09
263Nr 113/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych30.05.2020 - 10:18
263Nr 123/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Teologii30.05.2020 - 07:26
263Konkurs na stanowisko INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ 30.05.2020 - 07:39
264Nr 147/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich30.05.2020 - 07:25
264Nr 217/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych do stypendium rektora 30.05.2020 - 09:11
264Nr 122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie sztandaru, godła i znaku graficznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad ich stosowania i udostępniania30.05.2020 - 07:10
265Nr 103/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego30.05.2020 - 07:26
265Konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Anatomii30.05.2020 - 10:08
265Nr 25/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie Zasad odpłatności z tytułu dzierżawy gruntów, wynajmu sal, powierzchni reklamowych, urządzeń multimedialnych, lokali i powierzchni użytkowych oraz lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu30.05.2020 - 17:30
266Nr 228/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 30.05.2020 - 07:25
266Nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie"30.05.2020 - 07:10
266Nr 7/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego30.05.2020 - 07:24
267Nr 117/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych 30.05.2020 - 07:26
267Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego (Klinika Urologii)30.05.2020 - 07:38
268Nr 118/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych30.05.2020 - 07:26
268Nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przekazania obowiązków Kanclerza 30.05.2020 - 07:24
269Nr 121/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji30.05.2020 - 07:26
270Nr 120/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji30.05.2020 - 17:34
270Nr 202/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki prawne 30.05.2020 - 11:29
271Nr 112/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 30.05.2020 - 07:26
273Nr 192/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna30.05.2020 - 07:25
273AGNIESZKA BIŃCZYK30.05.2020 - 07:37
274Nr 126/2019 z dnia 4 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Filii w Ełku30.05.2020 - 15:12

Łącznie 25776575 odwiedzin dla wszystkich podstron.