Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
7359Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie03.08.2020 - 23:05
7356Zasady i tryb przyjmowania na studia04.08.2020 - 00:27
7301Nr 102 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie04.08.2020 - 12:36
7297Stan magazynu04.08.2020 - 03:30
7276Nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 09:34
7268Rejestry - Wydział Biologii 04.08.2020 - 06:42
7225Rejestry - Wydział Humanistyczny04.08.2020 - 14:29
7208Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa04.08.2020 - 12:28
7200Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 10:11
7166Wniosek o patronat Rektora04.08.2020 - 04:30
7154Rejestry - Wydawnictwo Uniwersytetu01.08.2020 - 21:22
7114ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” 04.08.2020 - 09:20
7048Centrum Badań Europy Wschodniej04.08.2020 - 11:49
7039Opłaty za usługi edukacyjne04.08.2020 - 08:52
7005Nr 75/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku01.08.2020 - 00:08
6987Kompetencje prodziekanów04.08.2020 - 02:59
6984Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim04.08.2020 - 02:43
6941Sekretariat Kanclerza04.08.2020 - 13:22
6935 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie04.08.2020 - 14:08
6925Schemat organizacyjny04.08.2020 - 12:14
6917Studia na odległość03.08.2020 - 22:08
6913Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...03.08.2020 - 04:54
6895Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich03.08.2020 - 17:35
6888Sprawozdanie finansowe za rok 200704.08.2020 - 09:52
6885Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 04.08.2020 - 08:25
6870Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na 04.08.2020 - 04:14
6862Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki03.08.2020 - 23:16
6844Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych03.08.2020 - 03:19
6788Termin rozpoczęcia IRK 2009/201004.08.2020 - 12:15
6784Władze Wydziału Matematyki i Informatyki04.08.2020 - 10:53

Łącznie 26447976 odwiedzin dla wszystkich podstron.