Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6876Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2020 - 02:33
6869Nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.01.2020 - 08:01
6861Rejestry - Wydział Biologii 25.01.2020 - 17:24
6858Rejestry - Wydział Humanistyczny25.01.2020 - 21:27
6831Wniosek o patronat Rektora27.01.2020 - 07:56
6802Nr 75/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku26.01.2020 - 14:15
6768Rejestry - Wydawnictwo Uniwersytetu25.01.2020 - 11:24
6702Stan magazynu27.01.2020 - 09:17
6633ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” 27.01.2020 - 07:12
6623Schemat organizacyjny27.01.2020 - 06:56
6611Studia na odległość26.01.2020 - 03:13
6607Zasady i tryb przyjmowania na studia26.01.2020 - 12:30
6585Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa27.01.2020 - 00:37
6583Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich27.01.2020 - 00:28
6568 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie26.01.2020 - 01:14
6556Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na 26.01.2020 - 13:06
6544Kompetencje prodziekanów27.01.2020 - 05:41
6500Centrum Badań Europy Wschodniej27.01.2020 - 09:33
6457Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...27.01.2020 - 07:59
6430Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 27.01.2020 - 00:49
6425Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim27.01.2020 - 09:43
6412Sprawozdanie finansowe za rok 200725.01.2020 - 20:21
6410Nr 11/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Doradczego Izby Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.01.2020 - 13:35
6395Rejestry - Wydział Bioinżynierii Zwierząt26.01.2020 - 01:39
6386Termin rozpoczęcia IRK 2009/201027.01.2020 - 09:27
6374Opłaty za usługi edukacyjne26.01.2020 - 17:06
6363Sekretariat Kanclerza26.01.2020 - 22:43
6355REKRUTACJA 26.01.2020 - 21:45
6347Regulamin organizacyjny katedry25.01.2020 - 23:44
6303Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2020 - 03:55

Łącznie 24239629 odwiedzin dla wszystkich podstron.