Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
8354Władze Wydziału Matematyki i Informatyki25.01.2022 - 17:43
8352Centrum Badań Europy Wschodniej25.01.2022 - 23:43
8340Rejestry - Wydział Nauk Społecznych25.01.2022 - 23:35
8309Rejestry - Dział Ekonomiczny25.01.2022 - 20:29
8309Organizacja roku akademickiego 2008/200925.01.2022 - 23:29
8308Rejestry - Wydział Teologii25.01.2022 - 17:20
8288Stan magazynu25.01.2022 - 03:44
8270Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2022 - 19:58
8244Rejestry - Wydział Humanistyczny25.01.2022 - 17:20
8169Ustawa o dostępie do informacji publicznej25.01.2022 - 19:33
8156Nr 221/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2019/202025.01.2022 - 19:59
8126Nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.01.2022 - 19:29
8110Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...25.01.2022 - 19:28
8105Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim25.01.2022 - 17:25
8094Strategia Rozwoju Uniwersytetu25.01.2022 - 20:18
8083Rejestry - Wydział Biologii 25.01.2022 - 17:20
8075Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna25.01.2022 - 05:08
8060Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie praktyk studenckich. 25.01.2022 - 17:46
8057Nr 735 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku25.01.2022 - 21:09
8036Wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP25.01.2022 - 17:20
8031Nr 673 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM25.01.2022 - 17:35
8015Nr 65/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2022 - 17:30
8014ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” 25.01.2022 - 20:29
8010Wniosek o patronat Rektora25.01.2022 - 17:20
8002Kompetencje prodziekanów22.01.2022 - 00:17
7984Regulamin organizacyjny katedry25.01.2022 - 21:43
7978Rejestry - Wydawnictwo Uniwersytetu25.01.2022 - 17:20
7976Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 25.01.2022 - 17:20
7971Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki24.01.2022 - 08:15
7920Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2022 - 20:17

Łącznie 32141755 odwiedzin dla wszystkich podstron.