Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6263Rejestry - Wydawnictwo Uniwersytetu25.05.2019 - 22:48
6216Studia na odległość25.05.2019 - 22:56
6188Dział Planowania i Analiz26.05.2019 - 19:26
6187Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich26.05.2019 - 14:46
6172Władze Wydziału Teologii26.05.2019 - 22:19
6144Rejestry - Wydział Teologii27.05.2019 - 00:26
6119 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie26.05.2019 - 14:47
6061Nr 79/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.05.2019 - 11:31
6051Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na 26.05.2019 - 11:35
6010Kompetencje prodziekanów26.05.2019 - 19:59
5989Stan magazynu26.05.2019 - 19:44
5984Godziny rektorskie26.05.2019 - 18:35
5971Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa26.05.2019 - 22:42
5955ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” 26.05.2019 - 12:37
5941Rejestry - Wydział Bioinżynierii Zwierząt26.05.2019 - 15:42
5892Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.05.2019 - 21:08
5882Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.05.2019 - 19:04
5875Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim26.05.2019 - 21:38
5874Rejestry - Zespół ds. Zamówień Publicznych26.05.2019 - 11:25
5872Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...26.05.2019 - 18:49
5866Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...26.05.2019 - 18:49
5854Termin rozpoczęcia IRK 2009/201026.05.2019 - 20:28
5835D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych26.05.2019 - 05:49
5830Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.26.05.2019 - 08:16
5814Centrum Badań Europy Wschodniej26.05.2019 - 06:02
5813Regulamin organizacyjny katedry26.05.2019 - 21:33
5806Sprawozdanie finansowe za rok 200726.05.2019 - 10:45
5801Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy26.05.2019 - 18:33
5785Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 26.05.2019 - 17:15
5783Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.05.2019 - 09:58

Łącznie 21600758 odwiedzin dla wszystkich podstron.