Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6456Władze Wydziału Teologii24.08.2019 - 09:08
6440Rejestry - Wydawnictwo Uniwersytetu24.08.2019 - 11:18
6395Schemat organizacyjny23.08.2019 - 12:19
6371Nr 79/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.08.2019 - 02:45
6355Studia na odległość24.08.2019 - 04:22
6324Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich24.08.2019 - 11:20
6300Rejestry - Wydział Teologii24.08.2019 - 13:37
6265 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie24.08.2019 - 05:17
6258Stan magazynu23.08.2019 - 16:17
6237Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na 24.08.2019 - 00:59
6212ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” 23.08.2019 - 21:38
6181Kompetencje prodziekanów24.08.2019 - 14:24
6166Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa24.08.2019 - 14:56
6150Nr 11/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Doradczego Izby Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.08.2019 - 22:58
6087Rejestry - Wydział Bioinżynierii Zwierząt23.08.2019 - 09:50
6087Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...23.08.2019 - 09:33
6086Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim24.08.2019 - 14:29
6061Sprawozdanie finansowe za rok 200724.08.2019 - 13:31
6057Godziny rektorskie22.08.2019 - 18:14
6056Termin rozpoczęcia IRK 2009/201023.08.2019 - 22:06
6043Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.08.2019 - 10:03
6038Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...24.08.2019 - 13:11
6036Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 24.08.2019 - 16:16
6019Centrum Badań Europy Wschodniej23.08.2019 - 19:46
6009REKRUTACJA 24.08.2019 - 04:13
6007Regulamin organizacyjny katedry24.08.2019 - 15:23
5993Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.08.2019 - 14:46
5989Rejestry - Zespół ds. Zamówień Publicznych21.08.2019 - 01:40
5987Zasady i tryb przyjmowania na studia24.08.2019 - 00:57
5977Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy24.08.2019 - 09:44

Łącznie 22550687 odwiedzin dla wszystkich podstron.