Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2162Nr 43/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza religijna” 24.11.2020 - 03:40
59023PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI24.11.2020 - 03:39
3870Nr 226 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji Zadania Badawczego24.11.2020 - 03:39
2177Nr 68/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2014/2015 24.11.2020 - 03:39
2831UCHWAŁA Nr 841 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie24.11.2020 - 03:39
369Nr 227/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 24.11.2020 - 03:38
4654Podstawowe informacje o rekrutacji 200824.11.2020 - 03:37
1810Nr 43/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów24.11.2020 - 03:37
1537Nr 4/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2017-202124.11.2020 - 03:37
2029Nr 17/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 12/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 24.11.2020 - 03:37
810Nr 49/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw dyscyplin naukowych24.11.2020 - 03:37
2792Protokoły 2005/200624.11.2020 - 03:37
3772Nr 41/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w łańcuchu pokarmowym”24.11.2020 - 03:36
12462Kompetencje prorektora ds. Studenckich24.11.2020 - 03:36
1148Nr 22/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn.„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”24.11.2020 - 03:35
2579Nr 253 z dnia 4 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy „Aleja Ofiar Katyńskich”24.11.2020 - 03:35
2043Zarządzenie Nr 67/2009 Rektora z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej”24.11.2020 - 03:35
3401Nr 291 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o partnerstwie ze Stowarzyszeniem Francja-Polska w Indre, Francja24.11.2020 - 03:35
1018DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Instytucie Geodezji 24.11.2020 - 03:35
1030Nr 98/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Technicznych24.11.2020 - 03:34
2382Nr 280 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej24.11.2020 - 03:34
1164Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa24.11.2020 - 03:34
781UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO24.11.2020 - 03:34
2507Nr 260 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kredytu zaciąganego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie24.11.2020 - 03:33
319Nr 97/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 24.11.2020 - 03:33
3678Decyzja Nr 11/2009 Rektora z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.11.2020 - 03:32
59254Sekcja Socjalna24.11.2020 - 03:32
372Nr 86/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych24.11.2020 - 03:32
2452Nr 16/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.11.2020 - 03:31
2575Nr 736 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Jakuba BORKOWSKIEGO24.11.2020 - 03:31

Łącznie 27636202 odwiedzin dla wszystkich podstron.