Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
505Nr 486 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Ichtiologia i akwakultura” 16.09.2020 - 07:45
672Nr 73/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych16.09.2020 - 07:46
1417Nr 880 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Estonian University of Life Sciences, Estonia16.09.2020 - 07:47
944Nr 304 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie16.09.2020 - 07:49
1458Nr 59 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku16.09.2020 - 07:49
1247Nr 14/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego i skarbowości16.09.2020 - 07:54
1514Nr 176 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Tetsuo KANNO16.09.2020 - 08:00
1952Decyzja Nr 66/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów na kadencję 2012-201616.09.2020 - 08:09
2002STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia przez UWM w Olsztynie działań w celu połączenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym16.09.2020 - 08:09
977Nr 79/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”16.09.2020 - 08:12
442Nr 498 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane technologie informatyczne”16.09.2020 - 08:13
2782Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym w roku akademickim 2010/201116.09.2020 - 08:15
1386Nr 99 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym16.09.2020 - 08:16
1827Nr 79/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.09.2020 - 08:21
1521Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 2012/201316.09.2020 - 08:23
2076Nr 832 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem im. Mendla w Brnie 16.09.2020 - 08:26
1699Nr 29/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie uruchomienia kształcenia w języku angielskim na niestacjonarnych studiach doktoranckich, w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o polityce16.09.2020 - 08:30
2953Nr 290 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmiany nazwy zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.09.2020 - 08:32
2132Protokół nr 14 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 listopada 2009 r.16.09.2020 - 08:35
2313Zarządzenie Nr 31/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wychowanie fizyczne i zdrowotne z przygotowaniem do pracy pedagogicznej w klasie integr16.09.2020 - 08:37
1465Nr 21/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska16.09.2020 - 08:40
3357Decyzja Nr 19 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 16.09.2020 - 08:41
327Nr 201/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia 16.09.2020 - 08:43
1372Nr 73/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 16.09.2020 - 08:50
2477Nr 134 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku16.09.2020 - 09:18
1867Nr 479 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Aldo Moro w Bari, Włochy16.09.2020 - 09:21
162Nr 58/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego16.09.2020 - 09:24
1811UCHWAŁA Nr 17 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tomasza KILJAŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego16.09.2020 - 09:34
1049Nr 17 z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie powołania nowych kierunków studiów i specjalności oraz zmiany charakteru niektórych dotychczasowych kierunków i specjalności kształcenia w Uniwersytecie16.09.2020 - 09:37
952Nr 82/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Lekarskim16.09.2020 - 09:41

Łącznie 26926064 odwiedzin dla wszystkich podstron.