Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3612S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.07.2020 - 12:21
1415Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Doktorantów15.07.2020 - 12:22
1959Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów15.07.2020 - 12:22
2200Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2015 rok15.07.2020 - 12:22
1339Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2017 rok15.07.2020 - 12:22
19Nr 719 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2024/2025 laureatów i finalistów olimpiad 15.07.2020 - 12:22
22Nr 720 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w Python”15.07.2020 - 12:22
39Nr 717 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202015.07.2020 - 12:22
67Nr 703 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne15.07.2020 - 12:22
54Nr 708 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 583 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzania zasobami ludzkimi”15.07.2020 - 12:22
156Nr 684 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zarządzanie dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim15.07.2020 - 12:22
123Nr 683 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zarządzanie dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim15.07.2020 - 12:22
207Nr 682 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku weterynaria dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim 15.07.2020 - 12:22
236Nr 665 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2018 r.15.07.2020 - 12:22
165Nr 661 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”15.07.2020 - 12:22
251Nr 656 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)15.07.2020 - 12:22
205Nr 657 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 603 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2019/202015.07.2020 - 12:22
165Nr 670 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim15.07.2020 - 12:22
168Nr 669 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim15.07.2020 - 12:22
234Nr 673 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku logopedia dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim15.07.2020 - 12:22
287Nr 674 z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się ...15.07.2020 - 12:22
219Nr 646 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 563 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim15.07.2020 - 12:22
250Nr 643 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku praca socjalna dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim15.07.2020 - 12:22
221Nr 634 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI15.07.2020 - 12:22
207Nr 633 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI15.07.2020 - 12:22
206Nr 628 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Andrzejowi RYCHLIKOWI tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria15.07.2020 - 12:22
372Nr 619 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202015.07.2020 - 12:22
216Nr 627 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Andrzejowi POMIANOWSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria 15.07.2020 - 12:23
239Nr 638 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim15.07.2020 - 12:23
58Nr 713 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej15.07.2020 - 12:23

Łącznie 26267410 odwiedzin dla wszystkich podstron.