Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
7797Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.11.2020 - 14:19
403Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego 26.11.2020 - 14:33
2770Zarządzenie Nr 34 z dnia 22 października 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka”.26.11.2020 - 14:55
79Nr 164/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. stypendiów doktoranckich26.11.2020 - 15:19
128Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. stypendiów doktoranckich 26.11.2020 - 15:20
2252Nr 52/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/201826.11.2020 - 15:21
102Nr 116/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Teologii26.11.2020 - 15:27
388Nr 217/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych do stypendium rektora 26.11.2020 - 15:47
2389Decyzja Nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2012/2013 26.11.2020 - 15:49
116Nr 104/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej26.11.2020 - 16:06
3471Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.11.2020 - 16:19
2662Decyzja Nr 40/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 października 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. opracowywania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2011/201226.11.2020 - 16:24
1852Nr 45/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.11.2020 - 16:26
900Nr 428 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Arkadiuszowi ŻUKOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za26.11.2020 - 16:33
806Nr 42/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia na 2018 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.11.2020 - 16:40
1424Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika kwestury26.11.2020 - 16:59
131Nr 133/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo26.11.2020 - 17:12
1618Protokoły 2012/201326.11.2020 - 17:16
1395Nr 4 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego stanowiącego własność gminy Olsztyn26.11.2020 - 17:20
1740Nr 77/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.11.2020 - 17:44
1991Decyzja Nr 51/2009 Rektora z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany w składzie Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2009/2010 Decyzją Nr 47/2009 Rektora Uniwer26.11.2020 - 17:51
776Nr 11/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz w Decyzji Nr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów 26.11.2020 - 18:01
1584Nr 883 z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie odrzucenia protestu wyborczego z dnia 18 marca 2016 roku 26.11.2020 - 18:19
1683Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych26.11.2020 - 18:44
1069Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę w Centrum Innowacji i Transferu Technologii 26.11.2020 - 18:48
4584UCHWAŁA Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.11.2020 - 18:58
770Nr 7 z dnia 24 września 1999 roku w sprawie utworzenia "Fundacji Samorządu Studentów" Uniwersytetu Warrmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.11.2020 - 19:07
1874Protokół Nr 31 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku26.11.2020 - 19:16
2189Nr 31/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 4/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201626.11.2020 - 19:17
1574Protokół Nr 3 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku26.11.2020 - 19:37

Łącznie 27705300 odwiedzin dla wszystkich podstron.