Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1670Nr 5/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku zmieniająca Decyzję Nr 56/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. dostosowania treści Statutu UWM w Olsztynie do zmian w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym27.03.2020 - 13:11
950Nr 11/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2012-201627.03.2020 - 13:21
1275Nr 21/2015 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 27.03.2020 - 13:33
1644Nr 56/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie oprogramowania zainstalowanego na jednostkach komputerowych będących własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.03.2020 - 13:39
300Nr 160/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw analizy wniosków dotyczących struktury organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.03.2020 - 13:40
1032Nr 6/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 2/2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości...27.03.2020 - 13:41
1861Decyzja Nr 79/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2012/201327.03.2020 - 13:45
2035Nr 25/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 74/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na kadencję 2012-201627.03.2020 - 13:46
1318Nr 53/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” 27.03.2020 - 13:47
1548Decyzja Nr 44/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.03.2020 - 13:47
1585Decyzja Nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2012/27.03.2020 - 13:53
1690Decyzja Nr 43/2009 Rektora z dnia 21 października 2009 roku w sprawie powołania kierownika Projektu POKL.01.04.01-00-178/09 pt. Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza 27.03.2020 - 13:57
441Nr 26/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw27.03.2020 - 14:02
1586Nr 42/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizujących obowiązki naukowo-dydaktyczne w UWM w Olsztynie....27.03.2020 - 14:05
1751Protokół Nr 33 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku Posiedzenie wyjazdowe – miejsce posiedzenia: Łężany27.03.2020 - 14:06
1478Nr 18/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich27.03.2020 - 14:20
1729Decyzja Nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 31/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-2012 27.03.2020 - 14:22
1163Nr 2/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Kliniki Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 27.03.2020 - 14:26
480Nr 30/2019 z dnia 25 marca 2019 roku zmieniająca Decyzja Nr 23/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim...27.03.2020 - 14:27
353Nr 128/2019 Rektora z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.27.03.2020 - 14:31
1876Decyzja Nr 4/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Budowa nowego obiektu Wydziału Nauk Społecznych na terenie powojskowym przy u27.03.2020 - 14:38
764Nr 48/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw kształcenia 27.03.2020 - 14:43
2971Nr 12/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli projektów europejskich27.03.2020 - 14:44
1219Nr 84/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich27.03.2020 - 15:05
358Nr 91/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.03.2020 - 15:10
2413Protokół Nr 20 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku27.03.2020 - 15:17
2743Protokół nr 11 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2006 r.27.03.2020 - 15:18
1457Nr 10/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie27.03.2020 - 15:23
1130Nr 12/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 97/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016...27.03.2020 - 15:27
2103Decyzja Nr 21/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany składu zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizacj27.03.2020 - 15:33

Łącznie 24967413 odwiedzin dla wszystkich podstron.