Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
8237Nr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/201804.08.2020 - 05:13
8228Nr 30/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych 04.08.2020 - 04:06
8213CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2005-200804.08.2020 - 08:28
8170Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.01.08.2020 - 12:05
8133Lokale rotacyjne04.08.2020 - 13:53
7906Organizacja roku akademickiego 2008/200903.08.2020 - 15:36
7901Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach04.08.2020 - 12:01
7886Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 04:29
7883Biuro Rzecznika Prasowego03.08.2020 - 16:21
7860Zakładanie kont email, aliasów i kont www04.08.2020 - 07:54
7854Zarządzenie Nr 21 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów.04.08.2020 - 11:12
7755Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.03.08.2020 - 06:51
7673Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 16:42
7668Domy studenckie03.08.2020 - 22:56
7649Rejestry - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej01.08.2020 - 21:22
7629Dyrektor Gabinetu Rektora 04.08.2020 - 13:22
7612Nr 47/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie03.08.2020 - 13:34
7607Nr 79/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 02:08
7586Nr 735 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku01.08.2020 - 21:59
7577Rejestry - Wydział Nauk Społecznych03.08.2020 - 05:27
7564Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie praktyk studenckich. 04.08.2020 - 07:06
7551Rejestry - Wydział Teologii04.08.2020 - 07:33
7530Nr 65/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 20:25
7520Władze Wydziału Teologii03.08.2020 - 21:59
7502Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna04.08.2020 - 14:20
7500Stowarzyszenie Absolwentów03.08.2020 - 17:38
7480Rejestry- Archiwum i Muzeum UWM04.08.2020 - 04:45
7435Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 03.08.2020 - 14:23
7423Rejestry - Dział Ekonomiczny03.08.2020 - 20:06
7399Ustawa o dostępie do informacji publicznej03.08.2020 - 07:35

Łącznie 26447546 odwiedzin dla wszystkich podstron.