Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
8243Nr 30/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych 10.08.2020 - 06:29
8243Nr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/201810.08.2020 - 02:04
8223CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2005-200810.08.2020 - 04:39
8175Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.08.08.2020 - 10:09
8136Lokale rotacyjne10.08.2020 - 04:15
7911Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach10.08.2020 - 08:43
7910Organizacja roku akademickiego 2008/200909.08.2020 - 03:08
7898Biuro Rzecznika Prasowego10.08.2020 - 10:55
7894Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 10:24
7872Zakładanie kont email, aliasów i kont www10.08.2020 - 10:45
7860Zarządzenie Nr 21 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów.09.08.2020 - 15:36
7764Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.10.08.2020 - 12:51
7686Domy studenckie10.08.2020 - 12:20
7680Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 05:39
7656Rejestry - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej10.08.2020 - 11:29
7648Dyrektor Gabinetu Rektora 10.08.2020 - 13:14
7623Nr 47/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie09.08.2020 - 10:31
7622Nr 79/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 11:46
7592Nr 735 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku09.08.2020 - 20:43
7582Rejestry - Wydział Nauk Społecznych09.08.2020 - 10:42
7577Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie praktyk studenckich. 09.08.2020 - 18:57
7560Rejestry - Wydział Teologii09.08.2020 - 18:59
7533Nr 65/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 01:09
7525Władze Wydziału Teologii10.08.2020 - 08:15
7510Stowarzyszenie Absolwentów09.08.2020 - 23:57
7510Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna10.08.2020 - 04:29
7486Rejestry- Archiwum i Muzeum UWM09.08.2020 - 17:38
7441Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 10.08.2020 - 03:12
7432Rejestry - Dział Ekonomiczny10.08.2020 - 07:42
7411Ustawa o dostępie do informacji publicznej09.08.2020 - 20:37

Łącznie 26499265 odwiedzin dla wszystkich podstron.