Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
7168Nr 735 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku21.09.2019 - 21:38
7159Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.21.09.2019 - 21:35
7149Nr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/201821.09.2019 - 22:01
7111Nr 65/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 05:38
7076Władze Wydziału Bioinżynierii Zwierząt22.09.2019 - 00:05
7076Domy studenckie21.09.2019 - 13:51
7059Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 20.09.2019 - 09:52
7052Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie praktyk studenckich. 21.09.2019 - 06:32
7050Nr 30/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych 21.09.2019 - 09:56
7032Biuro Rzecznika Prasowego21.09.2019 - 01:32
6976Rejestry - Wydział Nauk Społecznych20.09.2019 - 03:05
6909Rejestry - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej21.09.2019 - 17:49
6902Władze Wydziału Biologii i Biotechnologii21.09.2019 - 18:16
6900Stowarzyszenie Absolwentów21.09.2019 - 05:16
6900Nr 102 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie21.09.2019 - 13:01
6857Ustawa o dostępie do informacji publicznej21.09.2019 - 20:07
6801Nr 47/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.09.2019 - 00:59
6768Zakładanie kont email, aliasów i kont www20.09.2019 - 21:41
6764 Szablon kosztorysu21.09.2019 - 00:17
6675Nr 75/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku18.09.2019 - 10:48
6659Rejestry- Archiwum i Muzeum UWM21.09.2019 - 23:37
6657Rejestry - Dział Ekonomiczny22.09.2019 - 00:40
6656Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna21.09.2019 - 04:25
6643Dział Planowania i Analiz21.09.2019 - 14:24
6639Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.09.2019 - 08:56
6624Nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.09.2019 - 13:49
6593Dyrektor Gabinetu Rektora 19.09.2019 - 12:18
6589Wniosek o patronat Rektora21.09.2019 - 13:56
6570Rejestry - Wydział Biologii 21.09.2019 - 19:28
6556Władze Wydziału Teologii22.09.2019 - 00:23

Łącznie 22870039 odwiedzin dla wszystkich podstron.