Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
7085Nr 735 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku19.07.2019 - 07:43
7044Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.18.07.2019 - 12:18
6993Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 18.07.2019 - 02:48
6966Domy studenckie18.07.2019 - 13:37
6943Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie praktyk studenckich. 18.07.2019 - 11:00
6918Nr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/201819.07.2019 - 09:10
6895Nr 30/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych 19.07.2019 - 09:37
6881Rejestry - Wydział Nauk Społecznych19.07.2019 - 08:41
6850Biuro Rzecznika Prasowego19.07.2019 - 02:29
6823Nr 102 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie18.07.2019 - 21:11
6802Władze Wydziału Bioinżynierii Zwierząt18.07.2019 - 20:49
6790Nr 65/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.07.2019 - 06:37
6777Rejestry - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej19.07.2019 - 04:21
6774Stowarzyszenie Absolwentów18.07.2019 - 13:41
6749Ustawa o dostępie do informacji publicznej19.07.2019 - 06:30
6628Zakładanie kont email, aliasów i kont www18.07.2019 - 10:55
6617Nr 47/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.07.2019 - 18:48
6601Nr 75/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku18.07.2019 - 11:24
6590Władze Wydziału Biologii i Biotechnologii19.07.2019 - 00:08
6561 Szablon kosztorysu19.07.2019 - 09:26
6556Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna18.07.2019 - 19:56
6509Rejestry- Archiwum i Muzeum UWM19.07.2019 - 08:46
6509Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.07.2019 - 12:46
6508Rejestry - Dział Ekonomiczny18.07.2019 - 02:08
6501Wniosek o patronat Rektora17.07.2019 - 23:43
6497Nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.07.2019 - 02:46
6443Dyrektor Gabinetu Rektora 19.07.2019 - 07:08
6438Rejestry - Wydział Biologii 19.07.2019 - 08:08
6437Rejestry - Wydział Humanistyczny19.07.2019 - 07:30
6421Dział Planowania i Analiz19.07.2019 - 02:08

Łącznie 22182554 odwiedzin dla wszystkich podstron.