Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
9100LISTA ELEKTORÓW03.12.2021 - 15:58
9015CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2005-200803.12.2021 - 03:17
9010Biuro Rzecznika Prasowego05.12.2021 - 07:03
9002Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach05.12.2021 - 02:52
9000Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.04.12.2021 - 23:57
8977Lokale rotacyjne04.12.2021 - 23:42
8953Ochrona danych osobowych05.12.2021 - 03:27
8885Ramowy kalendarz wyborczy04.12.2021 - 03:40
8814Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie05.12.2021 - 04:14
8809Informacja dla nauczycieli akademickich03.12.2021 - 22:30
8792Studia stacjonarne 2008/200905.12.2021 - 07:00
8784Zasady i tryb przyjmowania na studia04.12.2021 - 21:23
8768 Studia niestacjonarne 2009/201005.12.2021 - 03:15
8732Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/201205.12.2021 - 08:37
8730Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa04.12.2021 - 21:25
8669Nr 47/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie05.12.2021 - 03:35
8625Domy studenckie05.12.2021 - 02:49
8616Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.01.12.2021 - 01:42
8605Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie03.12.2021 - 14:30
8595Zarządzenie Nr 21 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów.05.12.2021 - 08:38
8595Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.04.12.2021 - 05:21
8580Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych05.12.2021 - 06:49
8557Rejestry - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej03.12.2021 - 14:32
8540Rejestry- Archiwum i Muzeum UWM04.12.2021 - 22:39
8477Opłaty za usługi edukacyjne04.12.2021 - 11:55
8471Władze Wydziału Teologii05.12.2021 - 03:15
8293Stowarzyszenie Absolwentów04.12.2021 - 07:04
8281Rejestry - Wydział Nauk Społecznych03.12.2021 - 15:24
8271Organizacja roku akademickiego 2008/200903.12.2021 - 06:22
8254Zamówienia publiczne04.12.2021 - 21:31

Łącznie 31574028 odwiedzin dla wszystkich podstron.