Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
13795Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców08.08.2020 - 13:09
1226Nr 122 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym08.08.2020 - 13:09
610Nr 40/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 08.08.2020 - 13:09
2543Nr 484 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania Umowy o ustanowieniu Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Polska Platforma Technologiczna Ekologii i Systemów Ochrony Środowiska”08.08.2020 - 13:09
96Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Filozofii i Prawa Kanonicznego08.08.2020 - 13:08
856Nr 12/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 08.08.2020 - 13:08
1990UCHWAŁA Nr 921 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka GOLASIŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 08.08.2020 - 13:08
3558Nr 398 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”08.08.2020 - 13:07
13094Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN08.08.2020 - 13:07
731Nr 50/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr WND-POWR.03.02.00-00-I034/16-01, pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” współfinansowanego przez Unię Europejską...08.08.2020 - 13:07
1831Nr 1/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie08.08.2020 - 13:07
2305Nr 725 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia Umowy Konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a ENERGA Innowacje Sp. z o.o. oraz Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańskuw08.08.2020 - 13:07
2296Nr 130 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Języków Obcych na stanowisku wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr Gabrieli MOLISAK08.08.2020 - 13:06
4480UCHWAŁA Nr 854 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych08.08.2020 - 13:05
245426Strony usunięte08.08.2020 - 13:05
11556Kompetencje Kanclerza08.08.2020 - 13:05
431Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej08.08.2020 - 13:05
1349Nr 35 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Bari, Włochy08.08.2020 - 13:05
819S T A N O W I S K O z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunków studiów fizjoterapia oraz kosmetologia 08.08.2020 - 13:05
56300Współpraca Międzynarodowa08.08.2020 - 13:04
2341Nr 123 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Andrzeja GUGOŁKA08.08.2020 - 13:04
310 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 08.08.2020 - 13:04
3941Nr 15 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 13:04
1074Nr 16/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2016/201708.08.2020 - 13:04
3322Nr 14/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „Procedur wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej z projektu08.08.2020 - 13:04
73383Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 13:03
20951Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku08.08.2020 - 13:03
7557Rejestry - Wydział Teologii08.08.2020 - 13:03
13465Wydział Biologii i Biotechnologii08.08.2020 - 13:03
1203UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ08.08.2020 - 13:03

Łącznie 26480230 odwiedzin dla wszystkich podstron.