Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
668UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 22.10.2020 - 18:41
2111UCHWAŁA Nr 952 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 22.10.2020 - 18:40
1205Nr 76/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 18:40
250Nr 20/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 87/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej22.10.2020 - 18:40
353Nr 83/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020 22.10.2020 - 18:40
3857Nr 749 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”22.10.2020 - 18:39
5386Kompetencje Prodziekanów Wydziału Biologii i Biotechnologii w kadencji 2012-201622.10.2020 - 18:39
1801Nr 332 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201622.10.2020 - 18:39
2156Nr 263 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego22.10.2020 - 18:39
1286Nr 157 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwowym Muzeum Przyrodniczym Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Ukraina22.10.2020 - 18:39
2048Nr 87/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku22.10.2020 - 18:39
271Nr 19/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 216/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202022.10.2020 - 18:38
2273Nr 182 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Rajmunda SOKOŁA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.10.2020 - 18:38
3171Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2008/200922.10.2020 - 18:38
2255Nr 57/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201322.10.2020 - 18:38
2850Nr 10 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora22.10.2020 - 18:38
2507Nr 280 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji22.10.2020 - 18:37
510Nr 138/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na okres do 31 grudnia 2021 r.22.10.2020 - 18:37
2405Nr 805 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej na rzecz Gminy Ostróda22.10.2020 - 18:37
19370Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych22.10.2020 - 18:37
2350Nr 536 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Ryszarda ŻYWICY22.10.2020 - 18:37
9534Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych22.10.2020 - 18:36
3409Nr 69 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201622.10.2020 - 18:36
17254Biuro ds. Kształcenia22.10.2020 - 18:36
4141Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 22.10.2020 - 18:36
3322Nr 175 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Filią Pomorskiego Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Siewierodwińsku, Federacja Rosyjska22.10.2020 - 18:36
43021Umowa o dzieło 22.10.2020 - 18:36
385 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 22.10.2020 - 18:35
1365Nr 72/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom...22.10.2020 - 18:35
1588Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 18:35

Łącznie 27296178 odwiedzin dla wszystkich podstron.