Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
4848 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie26.01.2021 - 20:41
963 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 27.01.2021 - 16:49
49 LILIANA RYTEL 26.01.2021 - 14:47
81 MAGDALENA ICKIEWICZ-SAWICKA 27.01.2021 - 20:57
7206 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie26.01.2021 - 13:59
477 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 26.01.2021 - 18:21
3011 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja26.01.2021 - 11:20
3891 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 27.01.2021 - 05:11
695 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.01.2021 - 10:15
2361 Nr 585 z dnia 23 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Illinois w Chicago26.01.2021 - 10:35
237 Nr 68/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 roku27.01.2021 - 05:37
3654 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie27.01.2021 - 10:13
116 PIOTR HERMAN 26.01.2021 - 13:13
2631 praca na zastępstwo księgowego 26.01.2021 - 13:59
1564 PRACOWNIK W KASIE PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ26.01.2021 - 13:59
38444 PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI28.01.2021 - 00:53
2748 Protokół Nr 1 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku26.01.2021 - 14:37
6193 Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów26.01.2021 - 10:06
8623 Studia niestacjonarne 2009/201026.01.2021 - 14:37
2005 Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2012/2013:27.01.2021 - 11:49
3522 w roku akademickim 2011/201227.01.2021 - 09:00
3608 w roku akademickim 2012/201327.01.2021 - 13:53
1968 WARTOWNIK W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ26.01.2021 - 21:09
2746 Wydział Nauk Ekonomicznych26.01.2021 - 14:00
21912 maja 2014 r.26.01.2021 - 14:00
3698200127.01.2021 - 02:25
4195200126.01.2021 - 14:00
5037200126.01.2021 - 12:15
3327200227.01.2021 - 02:36
3705200226.01.2021 - 14:00

Łącznie 28211462 odwiedzin dla wszystkich podstron.