Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
3647 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 30.09.2020 - 15:15
606 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 27.09.2020 - 01:12
2250 Nr 585 z dnia 23 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Illinois w Chicago01.10.2020 - 19:57
111 Nr 68/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 roku30.09.2020 - 20:05
3525 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie30.09.2020 - 05:35
2540 praca na zastępstwo księgowego 01.10.2020 - 15:11
1462 PRACOWNIK W KASIE PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ01.10.2020 - 17:06
37170 PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI01.10.2020 - 18:40
2671 Protokół Nr 1 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku30.09.2020 - 17:04
5939 Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów01.10.2020 - 18:18
8573 Studia niestacjonarne 2009/201029.09.2020 - 10:59
1941 Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2012/2013:01.10.2020 - 02:37
3433 w roku akademickim 2011/201201.10.2020 - 14:16
3502 w roku akademickim 2012/201330.09.2020 - 17:01
1775 WARTOWNIK W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ01.10.2020 - 17:07
2678 Wydział Nauk Ekonomicznych01.10.2020 - 12:30
21242 maja 2014 r.01.10.2020 - 19:49
3605200101.10.2020 - 11:42
4135200129.09.2020 - 07:17
4962200101.10.2020 - 11:36
3235200201.10.2020 - 15:30
3639200230.09.2020 - 20:01
4243200201.10.2020 - 11:34
4179200301.10.2020 - 11:33
3264200301.10.2020 - 11:44
3607200326.09.2020 - 07:11
3425200401.10.2020 - 18:36
4723200401.10.2020 - 11:38
3687200429.09.2020 - 06:41
4714200501.10.2020 - 11:40

Łącznie 27071572 odwiedzin dla wszystkich podstron.