Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
186 GRZEGORZ KOZŁOWSKI28.01.2022 - 18:25
614 JERZY RYSZARD KORONCZOK28.01.2022 - 14:02
818 JOANNA WOJTACKA29.01.2022 - 03:48
232 KIERUNEK EKONOMIA (ocena programowa)27.01.2022 - 16:31
278 KIERUNEK INFORMATYKA (ocena programowa)26.01.2022 - 22:17
499 KIERUNEK LEKARSKI (ocena programowa)27.01.2022 - 18:18
274 KIERUNEK PEDAGOGIKA - ocena programowa28.01.2022 - 21:39
2746 konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.25.01.2022 - 20:18
762 Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności28.01.2022 - 10:29
629 konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Lingwistyki Stosowanej) 29.01.2022 - 04:36
1426 Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii28.01.2022 - 10:01
528 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii 28.01.2022 - 20:48
755 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego28.01.2022 - 21:25
484 Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Pediatrii Klinicznej w grupie pracowników dydaktycznych28.01.2022 - 22:56
5363 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie29.01.2022 - 03:09
416 KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY – DOKTORANTA W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI27.01.2022 - 18:04
1187 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 25.01.2022 - 20:18
131 lic. VITALIY KOTYK CSsR28.01.2022 - 19:19
798 LILIANA RYTEL 29.01.2022 - 04:13
757 MACIEJ CHOROMAŃSKI28.01.2022 - 21:26
1016 MAGDALENA ICKIEWICZ-SAWICKA 28.01.2022 - 15:25
5 MARCIN KRZYSZTOF GOLEC28.01.2022 - 09:09
67 MARIOLA PARZONKA27.01.2022 - 10:58
517 MICHAŁ MARIAŃSKI29.01.2022 - 02:14
7914 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie29.01.2022 - 05:38
861 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 28.01.2022 - 19:52
3321 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja27.01.2022 - 15:23
391 Nr 32/2021 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie28.01.2022 - 18:10
4816 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 29.01.2022 - 00:50
953 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.01.2022 - 00:31

Łącznie 32175048 odwiedzin dla wszystkich podstron.