Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1062Nr 77/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2014/201518.10.2019 - 00:06
1584Nr 500 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie umowy o współpracy z German Students Office U.G. w Berlinie, Niemcy18.10.2019 - 02:20
1959Decyzja Nr 39/2008 Rektora z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Programowej Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego 18.10.2019 - 02:28
857Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie18.10.2019 - 02:32
4233200518.10.2019 - 03:31
896Nr 8/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2014 roku18.10.2019 - 04:21
893Nr 94/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2016/201718.10.2019 - 04:25
1465UCHWAŁA Nr 13 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Ireneusza BIAŁOBRZEWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego18.10.2019 - 04:45
1264UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ - RADCĘ PRAWNEGO W BIURZE DS. PROJEKTÓW EUROPEJSKICH 18.10.2019 - 04:53
1536Nr 43/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji18.10.2019 - 05:13
1630Zarządzenie Nr 57/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni”18.10.2019 - 05:57
965Nr 62/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 65/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów na kadencję 2012-201618.10.2019 - 05:57
1123Nr 93/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie Warmińsko-Mazurskiego Centrum Naukowego Eko-Nutri-Bio w Olsztynie18.10.2019 - 05:59
2237Nr 48/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2015/201618.10.2019 - 06:09
2063Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 18.10.2019 - 06:12
793Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych18.10.2019 - 06:52
1564Nr 589 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie osobowej18.10.2019 - 06:52
2533Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym w roku akademickim 2010/201118.10.2019 - 07:06
1112Nr 267 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwową Krymską Akademią Budownictwa Turystycznego i Ochrony Środowiska w Symferopolu, Ukraina18.10.2019 - 07:11
5847Oferta kształcenia w roku akademickim 2007/200818.10.2019 - 07:26
1589Decyzja Nr 28/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zasad wykorzystania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie obiektów zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych lub nabytych18.10.2019 - 07:29
1068Nr 79 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Odeskim Pastwowym Uniwersytetem Ekonomicznym, Ukraina18.10.2019 - 07:43
985Nr 50 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Umowy o współpracy z Uralskim Uniwersytetem Federalnym imienia pierwszego Prezydenta Rosji B. N. Jelcyna18.10.2019 - 08:29
647Nr 11/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)18.10.2019 - 08:41
1912Nr 808 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki18.10.2019 - 09:03
1973Nr 797 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Bogusławowi ŚLIWERSKIEMU18.10.2019 - 09:09
1943Protokół nr 12 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2009 r.18.10.2019 - 09:18
1024Nr 187 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Pedagogki i Wychowania Atrystycznego18.10.2019 - 09:20
2256Zarządzenie Nr 32 z dnia 22 października 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagogika religii i etyki”.18.10.2019 - 09:28
1116Nr 67 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Marianowi Naczkowi18.10.2019 - 09:29

Łącznie 23221307 odwiedzin dla wszystkich podstron.