Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1565Protokół Nr 8 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku16.10.2020 - 19:16
1843Nr 56/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie oprogramowania zainstalowanego na jednostkach komputerowych będących własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.10.2020 - 20:39
3694200416.10.2020 - 22:27
2424ogłoszenie o pracy17.10.2020 - 00:23
1466Nr 53/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” 17.10.2020 - 03:21
2005konkurs na stanowisko specjalisty ds. praktyk17.10.2020 - 05:01
4055otwarcie siłowni na Pływalni UWM17.10.2020 - 06:37
1844Protokół Nr 31 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku17.10.2020 - 09:27
1430UCHWAŁA Nr 18 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prorektora prof. dr. hab. Grzegorza BIAŁUŃSKIEGO17.10.2020 - 10:13
2150Protokół nr 14 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 listopada 2009 r.17.10.2020 - 15:50
2334Protokół nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2009 r.17.10.2020 - 22:11
2774poszukujemy partnerów do realizacji projektu18.10.2020 - 03:35
4481Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli18.10.2020 - 06:17
2614konkurs na stanowisko18.10.2020 - 07:04
1017Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika inżynieryjno-technicznego18.10.2020 - 09:41
2679Protokół Nr 21 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2010 roku 18.10.2020 - 09:58
1506UCHWAŁA Nr 667 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony18.10.2020 - 11:42
3553Ramowa organizacja roku akademickiego 2012/201318.10.2020 - 11:44
2198Prezentacja publiczna założeń projektu "Platforma digitalizacji i transferu zasobów wiedzy"18.10.2020 - 13:01
2242Protokół nr 10 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2009 r.18.10.2020 - 13:55
2918Protokół nr 11 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2006 r.18.10.2020 - 18:11
1031UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ18.10.2020 - 20:39
711CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych18.10.2020 - 22:47
1519Protokół Nr 13 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku 18.10.2020 - 22:58
2579Protokół nr 6 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2006 r.18.10.2020 - 23:26
3935dzień 2 maja 2013 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy18.10.2020 - 23:37
2818OGŁOSZENIE o zgłaszaniu kandydatów na Rektora UWM18.10.2020 - 23:53
3517Godziny Rektorskie19.10.2020 - 01:20
2501Protokół nr 5 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2009 r.19.10.2020 - 01:22
1600Decyzja Nr 14/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w 19.10.2020 - 01:52

Łącznie 27307093 odwiedzin dla wszystkich podstron.