Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
28HANNA KMIECIAK25.01.2021 - 22:15
34Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Literatury Polskiej25.01.2021 - 15:24
36Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka25.01.2021 - 15:24
38Nr 208/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej w Szkole Zdrowia Publicznego na kadencję 2020-202425.01.2021 - 13:18
39Nr 210/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego25.01.2021 - 05:45
40Konkurs na stanowisko doktoranta - stypendysty w Katedrze Inżynierii Systemów (Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)25.01.2021 - 15:23
42Nr 184/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego..."25.01.2021 - 07:16
43Nr 207/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie25.01.2021 - 09:36
44 JOANNA WOJTACKA25.01.2021 - 17:52
46 LILIANA RYTEL 25.01.2021 - 10:57
49Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Diagnostyki Klinicznej25.01.2021 - 15:24
50Nr 38 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku25.01.2021 - 15:51
50Nr 41 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202125.01.2021 - 15:51
50Nr 206/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie24.01.2021 - 11:02
50AGNIESZKA WISZNIEWSKA-ŁASZCZYCH25.01.2021 - 09:05
51Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Ptaków25.01.2021 - 15:23
53Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Języka Polskiego25.01.2021 - 15:24
54Nr 113/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202023.01.2021 - 13:00
56Nr 43 z dnia 18 grudnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 672 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lekarskiego dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim25.01.2021 - 15:51
57 Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Pediatrii Klinicznej w grupie pracowników dydaktycznych25.01.2021 - 15:24
57Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii25.01.2021 - 15:23
58Nr 39 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202025.01.2021 - 23:33
59Nr 34 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia (likwidacji) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie25.01.2021 - 15:51
60Nr 32 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie25.01.2021 - 15:51
61GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA25.01.2021 - 15:23
61Nr 116/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na rok 202125.01.2021 - 10:54
62Nr 214/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji powstania Centrum Radiochirurgii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Uniwersyteckim Szpitalu 25.01.2021 - 09:28
62 BEATA WYSOK25.01.2021 - 17:52
64Nr 93/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów... 25.01.2021 - 05:08
64Nr 31 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego i pokrycia straty Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 zyskiem wypracowanym25.01.2021 - 15:51

Łącznie 28169325 odwiedzin dla wszystkich podstron.