Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
35Nr 525 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 110 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I” 26.06.2019 - 10:45
36Nr 511 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe”25.06.2019 - 17:22
39Nr 509 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”25.06.2019 - 17:21
39UCHWAŁA Nr 506 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Odnawialne źródła energii”26.06.2019 - 08:53
40Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii (ze zm.) 25.06.2019 - 22:09
41Nr 503 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Coaching menedżerski”25.06.2019 - 17:18
41Nr 522 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda25.06.2019 - 16:29
42Nr 496 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” 26.06.2019 - 19:44
43Nr 20/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych25.06.2019 - 03:27
43Nr 497 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w praktyce”25.06.2019 - 17:15
44Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Zasady teologiczno- pastoralne a organizacja duszpasterstwa parafialnego” 26.06.2019 - 18:10
47Nr 521 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na 25.06.2019 - 16:29
47Nr 523 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Bartąskiej w Olsztynie25.06.2019 - 16:29
48UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA FIZYCZNEGO W OŚRODKU JEŹDZIECKIM W KATEDRZE HODOWLI KONI I JEŹDZIECTWA26.06.2019 - 19:39
49DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII UWM w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt26.06.2019 - 13:24
52Nr 519 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spra26.06.2019 - 19:42
55Nr 520 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202026.06.2019 - 07:02
57Nr 30/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Rytmika i taniec”25.06.2019 - 23:10
59Nr 524 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Bartąskiej i Tuwima w Olsztynie26.06.2019 - 08:08
59Nr 40/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 25.06.2019 - 22:08
59Nr 41/2019 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie wynagradzania członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata, pracowników ....25.06.2019 - 22:08
60Nr 474 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim25.06.2019 - 17:08
61Nr 481 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria przetwórstwa żywności dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym26.06.2019 - 11:06
61Nr 488 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu prałatowi kanonikowi dr. Andrzejowi LESIŃSKIEMU25.06.2019 - 17:12
62Nr 495 z dnia 24 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów25.06.2019 - 17:14
64Nr 490 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Leginach, gm. Reszel25.06.2019 - 17:12
66Nr 29/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Terapie biologiczne”25.06.2019 - 17:42
66Nr 489 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu kanonikowi Mirosławowi HULECKIEMU26.06.2019 - 07:23
66Nr 37/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 25.06.2019 - 15:00
67Nr 20/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych25.06.2019 - 16:57

Łącznie 21929138 odwiedzin dla wszystkich podstron.