Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
51DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Socjologii25.08.2019 - 22:13
51DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Diagnostyki Klinicznej25.08.2019 - 20:56
52Nr 46/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” 24.08.2019 - 04:47
53Nr 534 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska”25.08.2019 - 20:12
54Nr 541 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Prawo zamówień publicznych”25.08.2019 - 09:34
55Nr 539 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności”25.08.2019 - 02:59
57Nr 540 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Doradztwo zawodowe i personalne” 26.08.2019 - 00:10
57Konkurs nr 1 na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 25.08.2019 - 17:54
58Nr 55/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa nowego budynku szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego..24.08.2019 - 07:42
59Nr 542 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja”21.08.2019 - 01:35
59Nr 47/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Kierownika Projektu pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” 23.08.2019 - 05:09
60Nr 538 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie logistyką”21.08.2019 - 01:35
60Nr 543 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2019 rok 26.08.2019 - 03:39
60Nr 549 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok24.08.2019 - 22:28
60Nr 548 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok25.08.2019 - 09:16
62Nr 44/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów WKŚiR...24.08.2019 - 11:14
63Nr 537 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie i marketing w oświacie”25.08.2019 - 13:58
63Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie21.08.2019 - 21:48
64Nr 550 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie oraz jego poręczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie24.08.2019 - 14:35
65Nr 52/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 1...25.08.2019 - 18:30
69Nr 547 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok25.08.2019 - 17:45
70Nr 527 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Marianowi GORYNI 24.08.2019 - 18:53
71Nr 45/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umo25.08.2019 - 23:34
73Nr 529 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych26.08.2019 - 02:48
74Nr 536 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Menedżer jakości”25.08.2019 - 23:23
75Nr 48/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie...23.08.2019 - 10:12
76Nr 546 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1..."26.08.2019 - 04:16
76DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Filologii Germańskiej22.08.2019 - 14:53
77Nr 501 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Ekonomia – rachunkowość budżetowa”24.08.2019 - 11:52
77Nr 508 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania i organizacja agrobiznesu” 25.08.2019 - 23:53

Łącznie 22562418 odwiedzin dla wszystkich podstron.