Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
26Nr 79/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki19.10.2019 - 21:08
27Nr 580 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji”19.10.2019 - 19:26
27Nr 60/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany decyzji nr 12/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju...20.10.2019 - 16:10
27Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju20.10.2019 - 20:09
27Nr 89/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii20.10.2019 - 19:23
27Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.10.2019 - 09:08
28Nr 586 Senatu z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bezpieczeństwo i higiena pracy”18.10.2019 - 13:20
28Nr 581 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Wycena nieruchomości”19.10.2019 - 19:26
28Nr 80/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej19.10.2019 - 21:12
28Nr 87/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji20.10.2019 - 17:59
28Nr 145/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie wyznaczenie Pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2019 - 15:23
29Nr 567 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 377 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia efektów kształcenia20.10.2019 - 21:15
29Nr 78/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego19.10.2019 - 21:08
29Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 20.10.2019 - 20:08
29Nr 94/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii19.10.2019 - 15:21
30Nr 577 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Integrowana produkcja i ochrona roślin”19.10.2019 - 19:21
30Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt19.10.2019 - 21:39
30Nr 98/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa19.10.2019 - 21:35
30Nr 92/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt21.10.2019 - 08:15
31Nr 582 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Żywienie człowieka i dietetyka”21.10.2019 - 14:25
31Nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku19.10.2019 - 14:10
31Nr 108/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych21.10.2019 - 14:45
32Nr 585 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”20.10.2019 - 22:38
32Nr 75/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa20.10.2019 - 01:20
32Nr 97/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 20.10.2019 - 05:34
32Nr 95/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii21.10.2019 - 11:38
33Nr 584 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Ubezpieczenia społeczne” 19.10.2019 - 19:28
33Nr 578 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Hortiterapia” 20.10.2019 - 11:30
33Nr 64/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 19.10.2019 - 12:18
33Nr 83/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu19.10.2019 - 21:40

Łącznie 23205672 odwiedzin dla wszystkich podstron.