UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Strona została usunięta dnia: 2 grudzień, 2019 - 21:49

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA
W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Wydział Nauk o Zdrowiu, Dziekanat
Czas pracy: pełen etat
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
         prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej studentów;
         prowadzenie spraw związanych z mobilnością studentów i pracowników Wydziału;
         współpraca z Prodziekanem ds. rozwoju w zakresie jego działalności;
         przygotowanie dokumentacji i pism oraz ich archiwizacja, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
      i archiwalną;
         sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań wynikających z prowadzonych spraw;
         prowadzenie rejestru i ewidencji określonych przepisami uczelnianymi;
         współorganizowanie uroczystości wydziałowych;
         wykonywanie innych poleceń służbowych Dziekana oraz Prodziekanów.

WYMAGANIA:
         wykształcenie wyższe;
         bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office;
         biegła znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
         umiejętność obsługi systemów informatycznych w zakresie baz danych studentów
      (bieżąca weryfikacja danych) USOS;
         znajomość przepisów prawa dot. szkolnictwa wyższego, zasad prowadzenia i obiegu
      dokumentacji;
         umiejętności interpersonalne, szczególnie w odniesieniu do studentów;
         umiejętność organizowania pracy własnej, współdziałania i pracy w zespole;
         samodzielność i odpowiedzialność;
         sumienność i dokładność;
         otwartość na zmiany i rozwój własny.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.    CV i list motywacyjny;
2.    Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
      danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
      rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
      kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
      osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
      95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
       u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu,  ul. Żołnierska 14 c, pokój 206.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 09.12.2019.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wytworzył:
prof. dr hab. Ewa Dzika
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
02.12.2019
Data publikacji:
02.12.2019 21:49
Data aktualizacji:
02.12.2019 21:49
Liczba wyświetleń:
1318
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument