Nr 101/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 101/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 listopada 2019 roku
 
w sprawie  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18
pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia
i jakości nauczania, Zadanie 8. „Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego”
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, 
co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, Zadanie 8. „Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
13.11.2019
Data publikacji:
02.12.2019 14:05
Data aktualizacji:
22.12.2019 10:38
Liczba wyświetleń:
992
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 101.pdf288.36 KB
Załącznik do Zarządzenia Nr 101 - Regulamin.pdf1.19 MB
Zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy.pdf237.86 KB
Zał. nr 2 do Regulaminu - zgodna na przetwarzanie danych osobowych.pdf820.17 KB
zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa.pdf522.23 KB
Zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy.pdf676.83 KB
Zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika.pdf1.59 MB
Zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczesnictwa.pdf1.19 MB