Nr 99/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie’’

Zarządzenie Nr 99/2019

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 listopada 2019 roku

 

w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 6. „Moduł 2. Warsztaty i wizyty studyjne dla studentów/ek WNoŻ”

 

 

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 6. „Moduł 2. Warsztaty i wizyty studyjne dla studentów/ek WNoŻ”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc poprzedni Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 6. „Moduł 2. Warsztaty i wizyty studyjne dla studentów/ek WNoŻ”, wprowadzony zarządzeniem Nr 117/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 6 „Warsztaty dla studentów/ek WNoŻ

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
13.11.2019
Data publikacji:
02.12.2019 13:58
Data aktualizacji:
02.12.2019 13:58
Liczba wyświetleń:
537
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 99.pdf359.09 KB
Załącznik do Zarządzenia Nr 99 - Regulamin.pdf1.47 MB
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy.pdf322.35 KB
Załącznik nr 2 do Regulaminu-zgoda na przetwarzanie danych.pdf220.47 KB
Załącznik nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa.pdf119.51 KB
Załącznik nr 4 do Regulaminu - kwetionariusz osobowy.pdf203.15 KB
Załącznik nr 5 do Regulaminu - oświadczenie.pdf494.38 KB
Załącznik nr 6 do Regulaminu - umowa uczestnictwa.pdf387.56 KB