Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej

 
Decyzja Nr 207/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 listopada 2019 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 13 ust. 1 Regulaminu oceny nauczycieli akademickich, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 50/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 27 czerwca
2014 roku w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października
2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„12) prof. dr hab. Jadwiga WIERZBOWSKA (WKŚiR)”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
13.11.2019
Data publikacji:
02.12.2019 13:32
Data aktualizacji:
28.12.2019 09:20
Liczba wyświetleń:
505
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 207.pdf302.59 KB