Nr 219/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020

 

Decyzja Nr 219/2019

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 listopada 2019 roku

 

w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, § 1 ust. 1 Szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2017 roku w  sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1818) oraz art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669 ze zm.) stanowi się, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020 zgodnie z załącznikiem do decyzji.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.11.2019
Data publikacji:
02.12.2019 13:28
Data aktualizacji:
02.12.2019 13:28
Liczba wyświetleń:
878
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 219.pdf326.78 KB
Załącznik do Decyzji Nr 219.pdf429.04 KB