Nr 218/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu POWR.03.05.00-00-Z201/18

Decyzja Nr 218/2019

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 listopada 2019 roku

 

w sprawie  powołania Komitetu Sterującego projektu POWR.03.05.00-00-Z201/18 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Na podstawie §17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  stanowi się,
co następuje:

 

§ 1

W celu realizacji projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 powołuje się Komitet Sterujący projektu w składzie:

1)        dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM – Przewodniczący Komitetu Sterującego,

2)        dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM – Członek Komitetu Sterującego,

3)        prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI –  Członek Komitetu Sterującego,

4)        mgr Eliza POPŁAWSKA-JODKO – Członek Komitetu Sterującego.

 

§ 2

Komitet Sterujący Projektu prowadzi nadzór nad realizacją projektu pn. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.11.2019
Data publikacji:
02.12.2019 13:25
Data aktualizacji:
02.12.2019 13:25
Liczba wyświetleń:
481
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 218.pdf343.38 KB