Nr 217/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych do stypendium rektora

Decyzja Nr 217/2019

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 listopada 2019 roku

  

w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych do stypendium rektora z wymogami Regulaminu w roku  akademickim 2019/2020 

           

Działając na podstawie § 15 ust. 9 pkt 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 62/2019 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Zespół ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych do stypendium rektora
z wymogami Regulaminu w roku akademickim 2019/2020 w składzie:

1)      dr Grażyna Kobrzeniecka - Sikorska – Prodziekan Wydziału Sztuki,

2)      mgr inż. Sławomir Kokoszko – przedstawiciel Akademickiego Centrum Kultury,

3)      Marta Ślęzak – przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

 

§ 2

Do zadań Zespołu należy:

1)     weryfikacja zgodności osiągnięć artystycznych wskazanych przez studentów Uniwersytetu we wniosku o stypendium rektora z przepisami § 15 ust. 5-6 i 12 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
,

2)     potwierdzenie zgodności osiągnięć artystycznych wskazanych przez studentów Uniwersytetu we wniosku o stypendium rektora z wymogami Regulaminu na wniosku o stypendium rektora,

3)     inne czynności wynikające ze specyfiki pracy Zespołu.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

  prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

                                                                                          

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
13.11.2019
Data publikacji:
02.12.2019 13:22
Data aktualizacji:
02.12.2019 13:22
Liczba wyświetleń:
443
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 217.pdf349.24 KB