Nr 211/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 4/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie

Decyzja Nr 211/2019

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 listopada 2019 roku

 

w sprawie zmiany Decyzji Nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
                   z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Okręgowego Olimpiady
                   Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2017-2021

 

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z pkt 7.2 Regulaminu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    W § 1 Decyzji Nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2017-2021 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)        pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) mgr Monika Walasz                                 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
                                                                          w Olsztynie

2)         pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) mgr Elżbieta Jankowska                          Bank Polskiej Spółdzielczości SA w  Olsztynie

 

3)         dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a mgr Krzysztof Parafianowicz                  BNP PARIBAS SA w Olsztynie

 

4)         pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) dr hab.  inż. Marzenna Olszewska         – Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów
                                                                  Zielonych

5)        pkt 24 otrzymuje brzmienie: 

„24) dr hab. inż. Marta Kostrzewska            – Katedra Agroekosystemów

 

6)         dodaje się pkt 24a w brzmieniu:

„24a dr hab. inż. Arkadiusz Stępień              – Katedra Agroekosystemów

 

7)        dodaje się  pkt 36 i 37 w Bloku Leśnictwo – Wydział  Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
     UWM
 w brzmieniu:

„36) dr inż. Anna Zawadzka                          Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu

  37) dr inż. Ernest Bielinis                             Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu”.

 

2.        Po zmianach, o których mowa w ust. 1 skład Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2017-2021 przedstawia się następująco:

 

1)   dr hab. Władysław Szempliński, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2)   mgr Teresa Kujawska                                    – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3)   dr inż. Jarosław Sarnowski                            – Urząd Marszałkowski w Olsztynie

4)   mgr Janusz Moszczyński                               – Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
                                                                           w Olsztynie

5)   mgr Jolanta Kończal                                      – Kuratorium Oświaty w Olsztynie

6)   mgr inż. Małgorzata Micińska-Wąsik            Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
                                                                           Rolniczego w Olsztynie

7)   mgr Cezary Antczak                                      – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
                                                                          w Olsztynie                       

8)   mgr Dariusz Jarosiński                                   – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

                                                                              w Olsztynie            

9)   mgr inż. Marcin Bąk                                      – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

                                                                               w Olsztynie                                                                          

10)    mgr inż. Janusz Magdaleński                          Okręgowa Inspekcja Pracy w Olsztynie

11)    mgr Katarzyna Kaczmarek                             Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
                                                                          Rolnictwa w Olsztynie

12)    mgr Monika Walasz                                        Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
                                                                           w Olsztynie

13)    mgr Elżbieta Jankowska                                  Bank Polskiej Spółdzielczości SA w  Olsztynie

14)    dr inż. Arkadiusz Bieniek                               Stowarzyszenie Naukowe Inżynierów
                                                                           i Techników Rolnictwa w Olsztynie

15)    mgr Aleksandra Ciechanowicz – Osiecka       Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
                                                                            w Olsztynie

15a) mgr Krzysztof Parafianowicz                         BNP PARIBAS SA w Olsztynie

 

Blok Agrobiznesu – Wydział Nauk Ekonomicznych UWM

 

16)    dr inż. Zbigniew Nasalski        Katedra Ekonomiki i Przedsiębiorstw

17)    dr inż. Marek Garbowski        Katedra Rachunkowości

18)    dr inż. Adam Pawlewicz          Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą
                                                   i Agrobiznesu

 

Blok Mechanizacji rolnictwa – Wydział Nauk Technicznych UWM

 

19)    prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz                – Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań                                                            

20)    dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM – Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii
                                                                           Badań

21)    dr hab. inż. Bronisław Kolator, prof. UWM Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów  i Maszyn                                                    

22)    dr hab. inż. Zdzisław Kaliniewicz                 – Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań

 

Blok Produkcji roślinnej - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM

 

23)    dr hab.  inż. Marzenna Olszewska                 – Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów
                                                                          Zielonych

24)    dr hab. inż. Marta Kostrzewska                    – Katedra Agroekosystemów

 24a) dr hab. inż. Arkadiusz Stępień                       – Katedra Agroekosystemów

 

 

Blok Produkcji zwierzęcej – Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM

 

25)    prof. dr hab. inż. Zenon Nogalski                 – Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka

26)    dr inż. Dorota Bugnacka                               – Katedra Hodowli Trzody Chlewnej

 

Blok Gastronomia – Wydział Nauki o Żywności UWM

 

27)    dr hab. inż. Jan Kłobukowski                                                  – Katedra Żywienia Człowieka

28)    dr hab. inż. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM – Katedra Żywienia Człowieka

 

Blok Architektura krajobrazu – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM

 

29)    prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk  – Katedra Architektury Krajobrazu

30)    dr inż. arch. Wiesława Gadomska     – Katedra Architektury Krajobrazu

 

Blok Weterynaria - Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM

31)    dr hab. Mirosław Michalski                           – Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych,

32)    dr hab. Sławomir Gonkowski, prof. UWM   – Katedra Fizjologii

33)    dr n. wet. Katarzyna Żarczyńska                  – Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką

 

Blok Technologia żywności – Wydział Nauki o Żywności

 

34)    dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM     – Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców
                                                                              Roślinnych

35)    dr hab. Wacław Mozolewski, prof. UWM    – Katedra Technologii i Chemii Mięsa

 

Blok Leśnictwo - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM

 

36)  dr inż. Anna Zawadzka                                 Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu

     37)  dr inż. Ernest Bielinis                                    Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
13.11.2019
Data publikacji:
02.12.2019 13:06
Data aktualizacji:
02.12.2019 14:10
Liczba wyświetleń:
726
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 211.pdf1.07 MB