Nr 212/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/2020

 

Decyzja Nr 212/2019

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 listopada 2019 roku

 

w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/2020

 

Na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 5-6 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 62/2019 Rektora UWM w Olsztynie z dnia  24 września 2019 roku, w związku z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się na rok akademicki 2019/2020 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną w składzie:

1)     Olga MIERZEJEWSKA– Przewodnicząca UOKS – Wydział Bioinżynierii Zwierząt

2)     Maciej RYBIŃSKI – Wydział Biologii i Biotechnologii

3)     Arkadiusz HUZAREK – Wydział Bioinżynierii Zwierząt

4)     Aleksandra CHOJNACKA – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa

5)     Małgorzata SADOWSKA – Wydział Humanistyczny

6)     Jan NIEDŹWIECKI – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

7)     Beata PASZKOWSKA – Wydział Lekarski

8)     Damian MIECZNIKOWSKI – Wydział Matematyki i Informatyki

9)     Maria KOPEĆ – Wydział Medycyny Weterynaryjnej

10)     Klaudia WYSZYŃSKA– Wydział Nauk Ekonomicznych

11)      Monika PIASECKA – Wydział Nauk o Środowisku

12)      Mateusz SOWIŃSKI – Wydział Nauk o Zdrowiu

13)      Martyna RYCHTA – Wydział Nauki o Żywności

14)      Julita KUKIAN – Wydział Nauk Społecznych

15)      Monika CHYBICKA – Wydział Nauk Technicznych

16)      Weronika PIOTROWSKA – Wydział Prawa i Administracji

17)      Adam RĘBISZ – Wydział Sztuki

18)      Daniel BOJARSKI – Wydział  Teologii

19)      Agnieszka JUCHNIEWICZ - Biuro ds. Studenckich.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
13.11.2019
Data publikacji:
21.11.2019 12:03
Data aktualizacji:
21.11.2019 12:03
Liczba wyświetleń:
609
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja nr 212.pdf373.47 KB