Nr 210 /2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania zespołów ds. stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020

 

Decyzja Nr 210 /2019

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 listopada 2019 roku

 

w sprawie powołania zespołów ds. stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz  § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 62/2019 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, § 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje: 

 

§ 1

Powołuję wydziałowe zespoły ds. stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020, w składzie:

 

1.    Wydział Bioinżynierii Zwierząt:

1)     prof. dr hab. Andrzej Gugołek,

2)     dr inż. Barbara Bojarojć-Nosowicz,

3)     mgr inż. Sara Dzik,

4)     mgr inż. Przemysław Piech,

5)     mgr inż. Katarzyna Rafalska.

 

2.    Wydział Biologii i Biotechnologii:

1)     dr hab. wet. Jacek J. Nowakowski, prof. UWM,

2)     mgr Kamila Kurowska,

3)     mgr Tomasz Bałabański,

4)     mgr Marlena Gudelska,

5)     mgr Anna Szydłowska.

 

3.    Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa:

1)     dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM,

2)     mgr Sylwia Dylewska,

3)     mgr inż. Grzegorz Gabara,

4)     mgr inż. Dawid Kwaśniak,

5)     mgr inż. Natalia Ostrowska.

 

4.    Wydział Humanistyczny:

1)     dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM,

2)     mgr Dorota Tucholska,

3)     mgr Franciszek Brzozowski,

4)     mgr Elżbieta Klimus,

5)     mgr Malwina Marciniszyn-Jedeszko.

 

5.    Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

1)     prof. dr hab. Barbara Adomas,

2)     mgr inż. Joanna Starczyk,

3)     mgr inż. Grzegorz Dzienis,

4)     mgr inż. Olga Kacprzak,

5)     mgr inż. Aleksandra Załuszniewska.

 

6.    Wydział Lekarski:

1)     prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski,

2)     mgr Justyna Bieńkowska,

3)     lek. med. Łukasz Jaśkiewicz,

4)     mgr piel. Diana Maniak-Brzezińska,

5)     mgr piel. Adrianna Różniecka-Hełmińska.

 

7.    Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

1)     dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM,

2)     inż. Małgorzata Żukowska,

3)     lek. wet. Korina Michalska,

4)     lek. wet. Angelika Tobolska,

5)     lek. wet. Dominika Wysocka.

 

 

8.    Wydział Nauk Ekonomicznych:

1)     dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska prof. UWM,

2)     Jadwiga Woroniecka,

3)     mgr Emilia Aleksandra Bojkowska,

4)     mgr Anna Krajewska,

5)     mgr Paulina Pukin.

 

9.    Wydział Nauk Społecznych:

1)     dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM,

2)     mgr Izabela Małek,

3)     mgr Wojciech Fabiszewski,

4)     mgr Paulina Krygierska,

5)     Karolina Pirianowicz.

 

10.    Wydział Nauk Technicznych:

1)     dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM,

2)     mgr Katarzyna Erdman,

3)     mgr inż. Mateusz Dawid,

4)     mgr inż. Klaudia Olejniczak,

5)     mgr inż. Elwira Stachera.

 

11.    Wydział Nauki o Żywności:

1)     prof. dr hab. Piotr Minkiewicz,

2)     mgr Bartosz Wojtkowski,

3)     mgr inż. Natalia Marat,

4)     mgr inż. Natalia Mikołajczak,

5)     mgr inż. Daria Sobiechowa.

 

12.    Wydział Nauk o Środowisku:

1)     dr hab. inż. Maciej Woźny,

2)     mgr Weronika Kurrek,

3)     mgr Anna Kuzborska,

4)     mgr Wioleta Mikucka,

5)     mgr Dawid Nosek.

 

13.    Wydział Prawa i Administracji:

1)     dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM,

2)     mgr Piotr Seredocha,

 

3)     mgr Piotr Aszkiełowicz,

4)     mgr Magdalena Tyska,

5)     Łukasz Staniecki.

 

14.    Wydział Teologii:

1)     ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM,

2)     mgr Ewa Czaplicka,

3)     mgr Helena Kuczyńska,

4)     ks. mgr Adrian Mantykiewicz,

5)     mgr Zofia Szon.

§2

 

Do podstawowych zadań zespołów należy:

1)     udzielanie doktorantom informacji o zasadach, terminach i warunkach ubiegania się o stypendium rektora,

2)     przygotowanie list rankingowych,

3)     przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących stypendium rektora,

 

§3

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
13.11.2019
Data publikacji:
21.11.2019 12:00
Data aktualizacji:
21.11.2019 12:00
Liczba wyświetleń:
666
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 210.pdf924.16 KB