Nr 208/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej dla Doktorantów i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2019/2020

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Decyzja Nr 208/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 listopada 2019 roku
 
w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej dla Doktorantów i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2019/2020
 
Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), § 2 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 62/2019 Rektora UWM w Olsztynie z dnia
24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, § 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Przekazuję w roku akademickim 2019/2020 uprawnienia Komisji Stypendialnej dla Doktorantów do przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.: stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.
 
§ 2
Przekazuję w roku akademickim 2019/2020 uprawnienia Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów do rozpatrywania odwołań doktorantów od decyzji Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
13.11.2019
Data publikacji:
21.11.2019 11:56
Data aktualizacji:
28.12.2019 09:28
Liczba wyświetleń:
647
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 208.pdf326.11 KB