Struktura Wydziału Geoinżynierii

Struktura Wydziału Geoinżynierii 

 

Od 1 stycznia 2020 roku strukturę wewnętrzną Wydziału Geoinżynierii tworzą:
  1. Instytut Geodezji i Budownictwa,
  2. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii,
  3. Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska,
  4. Centrum Inżynierii Lądowej - jako jednostka pomocnicza Wydziału,
  5. dziekanat.

 

INSTYTUT GEODEZJI I BUDOWNICTWA
ul. Prawocheńskiego 15, pok. 214, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523 34 28,
 
Dyrektor
dr hab. Jacek RAPIŃSKI, prof. UWM
tel. +48 89 523 34 28
  
Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
ul. J. Heweliusza 4, pok. 2.4 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523 38 18; e-mail: kbofb@uwm.edu.pl
Kierownik
dr hab. inż. Robert WÓJCIK, prof. UWM
tel. +48 89 523 38 18
 
Katedra Geodezji
ul. Oczapowskiego 1, pok. 25, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 33 05; e-mail: kg@uwm.edu.pl
Kierownik
dr hab. inż. Robert DUCHNOWSKI, prof. UWM
tel. +48 89 523 32 79
 
Katedra Geoinformacji i Kartografii          
ul. Heweliusza 12, pok. 7; 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523 48 78; e-mail: kgik@uwm.edu.pl
Kierownik
dr hab. inż. Kamil KOWALCZYK, prof. UWM
tel. +48 89 523 45 79
       
Katedra Inżynierii Budowlanej
ul. Heweliusza 4; pok.3.33 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523 47 61; e-mail: kib@uwm.edu.pl
Kierownik
dr hab. inż. Piotr SROKOSZ, prof. UWM
tel. +48 89 523 49 33
 
Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych
ul. Heweliusza 4; pok.2.15 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523 45 58; e-mail: kmikb@uwm.edu.pl
Kierownik
dr hab. inż. Leszek MAŁYSZKO, prof. UWM
tel. +48 89 523 47 81
 
Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego
ul. Romana Prawocheńskiego 9, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 38 36; e-mail: srrc@uwm.edu.pl
Kierownik
prof. dr hab. inż. Andrzej KRANKOWSKI
Tel. +48 89 523 38 36

 

 

 
INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I GEOGRAFII
ul. Prawocheńskiego 15, pok. 120, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 524 61 68
 
 
Dyrektor
dr hab. inż. Małgorzata RENIGIER-BIŁOZOR, prof. UWM
tel. +48 89 523 48 97
  
Katedra Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości
ul. Prawocheńskiego 15, pok. 117, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523 36 63; e-mail: kap@uwm.edu.pl
Kierownik
prof. dr hab. inż. Sabina ŹRÓBEK, prof. zw.
tel. +48 89 523 38 68
 
Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej
ul. Prawocheńskiego 15, pok. 206, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523 49 53; e-mail: kgnsig@uwm.edu.pl
Kierownik
prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK, prof. zw.
tel. +48 89 523 49 62
 
Katedra  Geografii Społeczno-Ekonomicznej
ul. Prawocheńskiego 15, pok. 208, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523 34 73; e-mail: kgse@uwm.edu.pl
Kierownik
dr hab. inż. Adam SENETRA, prof. UWM
tel. +48 89 523 49 48
 
INSTYTUT INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. M. Oczapowskiego 5; 10-719 Olsztyn, pok. 326A, 10-720 Olsztyn
tel. 89 523 42 57
 
Dyrektor
prof. dr hab. inż. Wojciech JANCZUKOWICZ
tel. +48 89 524-51-78, 89 523 32 57
  
Katedra Inżynierii Środowiska
ul. Warszawska 117,  pok. 102; 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 524 56 05; e-mail: kissekretariat@uwm.edu.pl
Kierownik
prof. dr hab. inż. Wojciech JANCZUKOWICZ
tel. +48 89 523-32-57
 
Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska
ul. Słoneczna 45g, p. 304; 10-709 Olsztyn
tel. +48 89 523  41 34; e-mail: ewat@uwm.edu.pl
Kierownik
prof. dr hab. inż. Irena WOJNOWSKA-BARYŁA
tel. +48 89 523-41-30
 
Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej
ul. Prawocheńskiego 1, pok. 32 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523 37 68; e-mail: agnieszka.grzegorczyk@uwm.edu.pl
Kierownik
dr hab. inż. Jolanta GROCHOWSKA, prof. UWM
tel. +48 89 523-37-68
 
Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
ul. M. Oczapowskiego 5,  pok. 327 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 35 17; e-mail: k.czarniakowska@uwm.edu.pl
Kierownik
dr hab. inż. Ewa PATUREJ, prof. UWM
tel. +48 89 523-51-89
 
 
CENTRUM INŻYNIERII LĄDOWEJ
ul. Heweliusza 4; pok. 331 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523 45 77
Kierownik
dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. UWM
 
 
DZIEKANAT WYDZIAŁU
ul. Prawocheńskiego 15,  10-720 Olsztyn
e-mail: wg@uwm.edu.pl; strona www
tel. +48 89 523 39 77; +48 89 523 37 75;
Kierownik
mgr Anna Rycharska
tel. +48 89 523 45 04
Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.10.2019
Data publikacji:
30.01.2008 12:47
Data aktualizacji:
07.07.2020 07:27
Liczba wyświetleń:
16816
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument