Struktura Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Struktura Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 

Instytut Budownictwa
ul. J. Heweliusza 4, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523 38 18, fax +48 89 523 38 18
Dyrektor
dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM
tel. +48 89 523 38 18
Zastępca Dyrektora
dr inż. Robert Szmit
tel. +48 89 523 43 89, +48 89 523 38 18
Zastępca Dyrektora
dr inż. arch. Marek Zagroba
tel. +48 89 523 47 17, + 48 89 523 38 18

  

Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
ul. J. Heweliusza 4, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523 38 18, fax +48 89 523 38 18
Kierownik
dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM
tel. +48 89 523 38 18
 
Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego
ul. J. Heweliusza 4, pok. 3.23, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523 47 59, fax +48 89 523 47 59
Kierownik
dr hab. inż. Piotr Srokosz
tel. +48 89 523 45 86, +48 89 523 49 33
 
Zakład Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych
ul. J. Heweliusza 4, pok. 3.30, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523 47 19, fax +48 89 523 47 19
Kierownik
dr hab. inż. Marek Ciak, prof. UWM
tel. +48 89 523 45 77, +48 89 523 47 19

Zakład Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych
ul. J. Heweliusza 4, pok. 3.16, 10-724 Olsztyn
tel./ fax +48 89 523 47 28, tel. 89 523 47 81,
Kierownik
dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. UWM
tel. +48 89 523 47 81, +48 89 523 47 28
 
Instytut Geodezji
ul. Michała Oczapowskiego 1, pok. 25, 10-719 Olsztyn
tel.+48 89 523 33 05; fax 523 47 68
Dyrektor
dr hab. inż. Paweł Wielgosz , prof. UWM
tel. +48 89 523 33 05, 89 523 44 73
Zastępca Dyrektora
dr inż. Andrzej Dumalski
tel. +48 89 523-33-05, 89 523-45-42
Zastępca Dyrektora
dr hab. inż. Robert Duchnowski
tel. +48 89 523 33 05, 89 523 45 42
 
Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji
ul. Michała Oczapowskiego 1, pok. 101, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 38 41; fax 523 32 10
Kierownik
dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM
tel. +48 89 523 38 41, 523 47 12
 
Katedra Analiz Geoinformacyjnych i Katastru
ul. Romana Prawocheńskiego 15, pok. 215, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523 38 63; tel/fax 523 45 58
Kierownik
prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski, prof. zw.
tel. +48 89 523 38 63, 523 45 58
 
Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
ul. Jana Heweliusza 5, pok. 2, 10-724 Olsztyn
tel.+48 89 523 34 81, fax 523 47 23
Kierownik
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk
tel. +48 89 523 34 81, 523 47 46, 523 47 23
 
Katedra Geodezji Szczegółowej
ul. Jana Heweliusza 12, pok. 4, 10-724 Olsztyn
tel./fax +48 89 523 48 78
Kierownik
dr inż. Kamil Kowalczyk
tel. +48 89 523-48-78, 523-45-79
 
Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego
ul. Romana Prawocheńskiego 15, pok. 117, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523 36 63; fax 523 38 32
Kierownik
prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. zw.
tel. +48 89 523 36 63, 523 38 32
 
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
ul. Romana Prawocheńskiego 15, pok. 119, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523 34 73, fax 524 06 48
Kierownik prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman, prof. zw.
tel. +48 89 523 36 79, 523 34 73
 
Katedra Zasobów Nieruchomości
ul. Prawocheńskiego 15, pok. 204, 10-720 Olsztyn
tel. 89 523 49 53, 89 523 49 62, fax. 89 523 38 32
Kierownik
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw.
tel. 89 89 523 49 53, 89 523 49 62, fax. 89 523 38 32
 
Ośrodek Sprzętu Geodezyjnego
ul. Michała Oczapowskiego 1, pok. 14 i 15, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 35 65
Kierownik
mgr inż. Jerzy Trystuła
tel.+48 89 523 35 65
 
Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego
ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523 38 36
e-mail: srrc@uwm.edu.pl
Kierownik
prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Wytworzył:
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.08.2016
Data publikacji:
31.08.2016 23:00
Data aktualizacji:
31.08.2016 13:24
Liczba wyświetleń:
13908
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument