Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej

 

Decyzja Nr 183/2019

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej

 

Działając na podstawie § 2 ust. 9 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie oraz § 16 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 31 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Szkoły Doktorskiej na kadencję do 31 sierpnia 2021 r. w następującym składzie:

 

1.      Prof. dr hab. Andrzej Gugołek

2.      Prof. dr hab. Henryk Mizerek

3.      Prof. dr hab. Lesław Lachuta

4.      Prof. dr hab. Mariusz Stolarski

5.      Dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM

6.      Dr hab. inż. Zygmunt Gusiatin, prof. UWM

7.      Ks. Dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM

8.      Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kowalski

9.      Dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM

10.  Dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

11.  Dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM

12.  Dr hab. inż. Anna Krypiak-Gregorczyk

13.  Dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM

14.  Dr hab. Miron Wolny, prof. UWM

15.  Dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM

  

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
31.10.2019
Data publikacji:
20.11.2019 11:52
Data aktualizacji:
20.11.2019 11:52
Liczba wyświetleń:
403
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 183.pdf291.93 KB