Nr 215/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie ustalania wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  

Decyzja Nr 215/2019

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie ustalania wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek Uniwersytetu
                  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Dodatek funkcyjny kierownika katedry uzależniony jest od liczby pracowników zatrudnionych
w kierowanej jednostce.

2.    Kierownik katedry otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1)   300 zł, gdy liczba pracowników nie przekracza 10,

2)   400 zł, gdy liczba pracowników jest większa od 10 i nie przekracza 20,

3)   500 zł, gdy liczba pracowników jest większa od 20 i nie przekracza 30,

4)   600 zł, gdy liczba pracowników jest większa od 30.

 

§ 2

Dodatek funkcyjny kierownika jednostki ogólnouczelnianej uzależniony jest od liczby pracowników zatrudnionych w kierowanej jednostce i stopnia złożoności zadań związanych
z wykonywaną funkcją, w wysokości nie wyższej niż 1.500 zł.

 

§ 3

Kierownicy pozostałych jednostek otrzymują dodatek funkcyjny  wysokości uzależnionej od liczby pracowników zatrudnionych w kierowanej jednostce i stopnia złożoności zadań związanych
z wykonywaną funkcją, w wysokości nie wyższej niż 500 zł.

 

§ 4

1.    Decyzja wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2019 r.

2.    Traci moc decyzja Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  (ze zmianami).

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
13.11.2019
Data publikacji:
20.11.2019 11:28
Data aktualizacji:
20.11.2019 11:28
Liczba wyświetleń:
937
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja nr 215.pdf323.86 KB