Konkurs na stanowisko pracownik inżynieryjno – techniczny – laborant w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 19 listopad, 2019 - 12:35

Konkurs
na stanowisko: pracownik inżynieryjno–techniczny–laborant
w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum,
Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie
 
Ogłoszenie dotyczy zatrudnienia w projekcie „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” akronim EXPLORE ME współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016)
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·         Tytuł magistra biologii / biotechnologii;
·         Co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej; 
·         Znajomość technik biologii molekularnej, technik komórkowych, mikroskopowych, statystycznych;
·         Biegła znajomość technik obrazowych tj. rezonansu magnetycznego (MRI) oraz tomografii
     komputerowej (CT);
·         Udokumentowana praca ze zwierzętami (świniami) oraz ukończone szkolenie PolLASA;
·         Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports;
·         Znajomość zagadnień związanych z hodowlą mezenchymalnych komórek macierzystych;
·         Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
·         Mile widziany min. miesięczny staż zagraniczny oraz doświadczenie w pracy w ramach projektów
     o zasięgu krajowym i zagranicznym;
·         Umiejętność pracy w zespole.
 
Zakres obowiązków:
·       Przygotowanie manuskryptów prac twórczych stanowiących wyniki badań prowadzonych
    w projekcie;
·       Asystowanie w procedurach na zwierzętach zgodnie z instrukcjami kierownika projektu;
·       Izolacja, hodowla oraz przygotowywanie komórek do przeszczepów;
·       Tworzenie raportów i wystąpień na konferencje naukowe.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    Podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie);
2.    Życiorys;
3.    Kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM);
4.    Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
5.    Informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych i organizacyjnych;
6.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje:
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, 
    w terminie do 25 listopada 2019 r.
  • Okres zatrudnienia 12 miesięcy.
  • Wynagrodzenie zawiera się w przedziale 5600 – 6600 zł brutto/brutto.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
25.10.2019
Data publikacji:
19.11.2019 12:35
Data aktualizacji:
19.11.2019 12:35
Liczba wyświetleń:
552
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument