Nr 205/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego

Decyzja Nr 205/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany Decyzji Nr 182/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego
 
Działając na podstawie § 19 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie,
stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 ust. 1 Decyzji Nr 182/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego treść pkt. 20 zastępuje się następującą:
„20) Mgr inż. Grzegorz Gabara – przedstawiciel doktorantów”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.11.2019
Data publikacji:
16.11.2019 13:18
Data aktualizacji:
16.11.2019 13:18
Liczba wyświetleń:
575
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec205.pdf242.64 KB