Nr 201/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia

 
Decyzja Nr 201/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 listopada 2019 roku
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia
 
Działając na podstawie § 15 ust. 7 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. Z dniem 13 listopada 2019 r. powołuję prof. dr hab. inż. Annę Iwaniak do pełnienia funkcji Zastępcy
    Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia na okres
    do 31 grudnia 2021 r.
2. Szczegółowy zakres działania Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny technologia
    żywności i żywienia określa pełnomocnictwo.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.11.2019
Data publikacji:
16.11.2019 12:57
Data aktualizacji:
16.11.2019 12:57
Liczba wyświetleń:
451
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec201.pdf229.95 KB